“Yangın bölgesinde poliçe yenilemelerine ilave 1 ay süre tanındı”

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD) tarafından “Genel Hayata …

11 Ağustos 2021 21 views 0
reklam

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD) tarafından “Genel Hayata Tesirli Afet Bölgesi” ilan edilen yerlerdeki orman yangınlarında ziyan gören vatandaşların ziyanlarının hafifletilmesi ve bu bölgelerindeki yangınlara müdahale çalışmalarına katılan resmi vazifeli bireylerin sigorta muhtaçlıklarının kolaylaştırılması gayesiyle aşağıdaki önlemlerin alınmasına karar verildiğini duyurdu.

SEDDK’nın tavsiye niteliğindeki kararları şöyle sıralandı:

Orman yangınlarında ziyan gören mallara ait hasarların ödenmesi

Yaşanan yangınlar sonucunda ziyan gören mallara ilişkin konut sigortası, kara araçları kasko sigortası üzere mal sigortalarına sahip vatandaşlarımızın mallarında meydana gelen ziyanların tazmininde, ilgili sigorta poliçelerinde teminatı sınırlayan konuların sigortalı lehine yorumlanarak ziyan gören vatandaşların teminatsız bırakılmaması ismine azami itinanın gösterilmesi, hasar ödemelerinin mümkün olan durumlarda sigorta şirketlerince ex-gratia (lütuf-hatır ödemesi) kapsamında kıymetlendirilmesi yararlı olacaktır.

Ayrıyeten, hasar ödemelerinin en kısa müddette tamamlanabilmesi hedefiyle mevzuat gereği sigortalılardan talep edilen bilgi ve dokümanların temini konusunda yangından ziyan gören vatandaşlarımıza azami ölçüde kolaylık sağlanması değer arz etmektedir.

Sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması

Sigorta poliçelerine ait yapılacak prim ödemelerinde yaşanması olası gecikmelerde sigorta şirketlerince poliçelerin iptal edilme yoluna gidilmeksizin ödemelerin yapılabilmesi için ek olarak en az bir ay müddet tanınması sigortacılık hizmetlerinin devamlılığı bakımından değer arz etmektedir.

Zarurî trafik sigortası poliçelerinin yenilenmesi

“Genel Hayata Tesirli Afet Bölgesi” ilan edilen yerlerde ziyan gören vatandaşlarımız tarafından zarurî trafik sigortası yaptırılması yahut yenilenmesinde yaşanabilecek muhtemel gecikmeler göz önünde bulundurularak 31.08.2021 tarihine kadar; 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zarurî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Temelleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu hususları kapsamında ek prim uygulaması yapılmayacak,

19.11.2019 tarihli ve 2019/19 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Mecburî Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına Ait Genelge kapsamında sigortalıların hasarsızlık indirim hakkı kullanımı olumsuz etkilenmeyecektir. Bu husus kapsamında Sigorta Bilgi ve Nezaret Merkezi gerekli bilgi süreç altyapısını oluşturacaktır.

Maden çalışanları zarurî ferdi kaza sigortası

“Genel Hayata Tesirli Afet Bölgesi” ilan edilen yerlerde bulunan madenlerde poliçe başlangıcından itibaren altı ay içinde yenilenmesi gereken risk incelemesi bir ay mühlet ile ertelenmiştir.

Hayat ve sıhhat sigortaları

Yangınlarda vefat eden vatandaşlarımızın vefat teminatlı sigorta poliçelerine ait yapılacak tazminat ödemelerine öncelik verilmesi, ziyan gören vatandaşlarımıza hayat yahut sıhhat sigortası yaptırılmasında yaşanabilecek mümkün gecikmeler göz önünde bulundurularak, sigortalıların bu süreçlerinde hak kaybına uğramamaları, yangınlar nedeniyle, özel sıhhat sigortasını kullanan vatandaşların varsa hasarsızlık indirim hakkı kullanımının olumsuz etkilenmemesi, ayrıyeten tamamlayıcı sıhhat sigortası bulunan vatandaşların kullanım hakkının eksilmemesi konuları ehemmiyet arz etmektedir.

Ekspertiz faaliyetleri ve takviye hizmetleri

Ekspertiz faaliyetlerinin mümkün olan en kısa müddette tamamlanması konusunda azami uğraşın gösterilmesi, risk öncesinde hasarı önlemek ve hasar gerçekleştikten sonra azaltmak hedefiyle yapılacak zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına pürüz olunması önlemleri ve bunlara ait masraf/makul masrafların teminat kapsamında sayılması ve bu önlemlerin düzgün niyet aslınca genişletilerek yorumlanması, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına mani olunması önlemleri için hasar ihbarı sonrasında avans ödemesi yapılması, ikame araç temin etme müddetlerinin uzatılması, asistans hizmet kapsamlarının genişletilmesi konularında kolaylık sağlanması tavsiyelerinin şirketlerce kıymetlendirilmesi yararlı olacaktır.

Poliçe yenilemeleri

Tüm branşlar için poliçe yenilemelerinin en süratli biçimde yapılması ve yenileme süreçlerinde gecikmeye mahal verilmemesi son derece kıymet arz etmektedir.

BENZER KONULAR