Resmi Gazete’de bugün (16.08.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik …

16 Ağustos 2021 18 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Galatasaray Üniversitesi Kurumsal İdare, Kontrol ve Ahenk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Galata Üniversitesi Ağız ve Diş Sıhhati Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Galata Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Manyetik Materyaller Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR