Kitle Fonlaması Sistemi’nde ilk pay ihracı gerçekleşti

Kitle Fonlaması Sistemi’nde 10 platformun entegrasyonu tamamlandı, birinci hisse ihracı gerçekleşti Cumhurbaşkanlığı İktisat Islahatları Aksiyon …

17 Ağustos 2021 16 views 0
reklam

Kitle Fonlaması Sistemi’nde 10 platformun entegrasyonu tamamlandı, birinci hisse ihracı gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İktisat Islahatları Aksiyon Planı ile yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için hisseye ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması uygulamalarının süratle hayata geçirilmesi gayesiyle Sermaye Piyasası Şurası’nın (SPK) 3 Ekim 2019 tarihli “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” çerçevesinde, tarafların kitle fonlaması faaliyetleri kapsamında süreçlerini gerçekleştirecekleri altyapının hazırlanması konusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye verilen misyon kapsamında “Kitle Fonlaması Sistemi (KFS)” projesi uygulama, geliştirme, yazılım ve test çalışmaları tamamlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye nazaran, MKK tarafından belirlenen kaideleri yerine getirerek, entegrasyon testlerini tamamlayan ve düzenlenen uygunluk beyanı kapsamında kontrat imzalayan 2 adet platformun SPK tarafından listeye alınmalarını izleyen süreçte KFS’de üye tanımlamaları yapıldı.

Uygulamanın hayata geçirildiği Nisan 2021’den itibaren 10 adet platform ile entegrasyon süreçleri tamamlandı. Proje tanımlama ve fonlama faaliyetleri devam eden Fonbulucu – Küresel Kitle Fonlama Platformu AŞ tarafından 5 adet proje kapsamında 2 milyon 360 bin TL fon talebi oluşturuldu.

Sisteme 1.617 üye (kayıtlı yatırımcı) tanımlanırken toplam 1.028 fonlama talebi iletildi. Mevcut durum prestijiyle başarılı olarak tamamlanan 2 adet projeye 714 fonlama talebi ile 1 milyon 252 bin TL meblağında fon sağlandı.

“Akıllı Bakteri Teknolojisi” projesinin, sistemdeki tüm kademeleri tamamlanarak ilgili teşebbüs şirketinin 350 bin TL/Nominal bedeldeki şirket hisselerinin da MKK’nın Merkezi Kaydi Sistemi’nde (MKS) kayden ihracı gerçekleşti, sağladıkları fon karşılığı olarak şirket hisseleri, fonlayan yatırımcı hesaplarına aktarıldı.

Kelam konusu hisseler, yatırımcılar tarafından yeniden MKK’nın e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi üzerinden izlenebiliyor ya da raporlanabiliyor. Tarifli başka 3 adet projenin yatırımcı fonlama faaliyetleri devam ediyor.

Platformlar, denetim ve onay evrelerinden geçiyor

MKK tarafından hazırlanan Kitle Fonlaması Sistemi’nde; platformlar tarafından, yatırım komitelerinin uygun bulduğu teşebbüsçü ve/veya teşebbüs şirketlerinin projeleri tanımlanmakta. Projelere fon sağlamak isteyen yatırımcılar ilgilendikleri projeler için fon toplayan platformlara üye olarak fonlama taleplerini iletiyor.

Fon transferi yapacak yatırımcıların platform üyelikleri esnasında paylaştıkları kimlik bilgileri e-Devlet sisteminde denetim edilerek doğrulama sonrasında yatırım hudutlarının denetimi ile teşebbüsçü ve/veya teşebbüs şirketine ait fon toplama limit denetimleri sistem tarafından gerçekleştiriliyor. KFS kayıtları ile sistem iştirakçisi platformların kayıtlarının tutarlılık ve doğruluğunun denetimi için belirlenen muhtaçlıklar çerçevesinde mutabakat süreçleri oluşturularak platformlar tarafından mutabakatların yapılması sağlanıyor.

Düzenleme kapsamında yer aldığı üzere; platformların, çeşitli kaideleri sağlamasına ait denetim ve onay kademelerinden geçiyor olması, projelerin bir komite tarafından belirlenmesi, belirlenmiş olan limitler, merkezi denetim sistemi, hisselerin iştirakçi hesaplarında oluşumuna kadar, fonların bir emanet yetkilisi tarafından bloke edilmesi üzere ögeler, sistemin güvenliği açısından değer taşıyor.

Kitle fonlaması, Türkiye’de katma pahası ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik eser ve hizmet üretimini planlayan iş fikirleri ile teşebbüs şirketlerinin gereksinim duyduğu finansal kaynakların toplanması emeliyle oluşturulan yenilikçi bir yatırım sistemi. Kitle fonlamasında saklamacı kuruluş olarak görevlendirilen MKK, bu süreçte merkezi bir pozisyonda bulunarak sistemin tüm paydaşlarına sağlam ve denetimli bir sistem oluşumu ismine servis sağlıyor. Düzenleme prestijiyle; MKK, kitle fonlaması platformları, emanet yetkilileri (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve düzenleme kapsamında belirtilen kuralları taşıyan öbür portföy saklayıcıları), teşebbüsçü ve/veya teşebbüs şirketi ve yatırımcılar, sistemin paydaşları olarak belirlendi.

BENZER KONULAR