Resmi Gazete’de bugün (19.08.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında …

19 Ağustos 2021 32 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliğine Dair Muahedenin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4378)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Rize İli, Merkez İlçe, Muradiye Beldesi Hudutları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Bölgede Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle Gereksinim Duyulan Yapılaşmanın Acilen Gerçekleştirilmesi Emeliyle Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4379)

–– Rize İli, Çayeli İlçesi, Büyükköy Beldesi Hudutları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Bölgede Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle Muhtaçlık Duyulan Yapılaşmanın Acilen Gerçekleştirilmesi Hedefiyle Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4380)

–– Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenipazar Mahallesi Sonları İçerisinde Bulunan Kimi Taşınmazların, Bölgede Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle Muhtaçlık Duyulan Yapılaşmanın Acilen Gerçekleştirilmesi Emeliyle Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4381)

–– Bitlis İli, Ahlat, Tatvan ve Güroymak İlçeleri Hudutları İçerisinde Bulunan Nemrut Kalderası ve Etrafı Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4382)

–– İzmir İli, Çiğli ve Menemen İlçeleri Hudutları İçerisinde Bulunan Alanın “Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4383)

–– 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Hususu Kapsamında Yer Alan IV. Küme (c) Bendi Madenlerden Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Krom ve Kurşun İçin Belirlenen Devlet Hakkı Oranlarının %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4384)

YÖNETMELİKLER

–– Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

–– Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

BİLDİRİM

–– Bilgi Alışverişi Kuruluşları ile Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri İdaresine ve Kontrolüne Ait Bildirim

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2018/4619 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2018/13238 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

BENZER KONULAR