Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkileri genişletildi

Devlet Denetleme Konseyi’nin yetkilerinin genişletilmesine ait Cumhurbaşkanı kararnamesi yayımlandı. Resmi Gazete’de yer alan ve Devlet …

20 Ağustos 2021 22 views 0
reklam

Devlet Denetleme Konseyi’nin yetkilerinin genişletilmesine ait Cumhurbaşkanı kararnamesi yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan ve Devlet Denetleme Şurası hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklikler öngören kararnameye nazaran, konseyin denetleme yetkisi kapsamına; hala bu kapsamda bulunan kurum ve kuruluşların yanı sıra, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile her seviyedeki emekçi ve patron meslek kuruluşları, kamuya faydalı dernekler, vakıflar ve birliklerin her türlü iştirak ve iştirakleri ile kooperatifler de eklendi.

Kararnameye eklenen fıkraya nazaran, küme lideri ve denetçiler, kontrol vazifesinin gereği kontrol kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, kontrol ve bu emelle kurulmuş ünitelerinin misyon, yetki ve sorumluluklarını haiz olacaklar.

BENZER KONULAR