Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri genişletildi

Devlet Denetleme Konseyi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de …

20 Ağustos 2021 29 views 0
reklam

Devlet Denetleme Konseyi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye nazaran, kamuya faydalı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü paydaşlık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Heyeti tarafından denetlenebilecek.

Bu kurum ve kuruluşlar ile iştirak ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisine sahip olacak olan Devlet Denetleme Konseyinin küme lideri ve denetçileri, kontrol vazifesi yeterince, kontrol kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, kontrol yahut bu gayeyle kurulmuş ünitelerinin vazife, yetki ve sorumluluklarına haiz olacak. (HABER MERKEZİ)

BENZER KONULAR