Resmi Gazete’de bugün (20.08.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Devlet Denetleme Konseyi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik …

20 Ağustos 2021 75 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Devlet Denetleme Konseyi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 82)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Duvar Kâğıdı ve Gibisi Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4393)

–– Hatay İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9H2120 Arsuz-Derekuyu Güç Nakil Hattı”nın İmali Gayesiyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4394)

–– Manisa İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Çanakçı KÖK-Subaşı KÖK Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4395)

–– Balıkesir İli, Bandırma ve Manyas İlçeleri Hudutları İçerisinde Bulunan Manyas Kuş Cenneti Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4396)

–– Bolu İli, Seben İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Seylik Mağaraları Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4397)

–– Giresun İli, Keşap İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Şahinkaya Zirvesi Potansiyel Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4398)

–– Bilecek İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Gölpazarı Üzümlü KÖK-Üzümlü Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Emeliyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4399)

–– “380 kV Erzurum-Alpaslan-2 HES Güç İletim Sınırı Projesi” Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4400)

–– “154 kV Menzelet HES-Çağlayan Güç İletim Çizgisi Projesi” Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4401)

–– Gaziantep İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “8G7802 PS-4B TM-Elif DM Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4402)

–– Hatay İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9H2098 Kıcı Mahallesi Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Maksadıyla Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4403)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2021/412)

YÖNETMELİK

–– Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGELER

–– Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile İlgili 2021/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

–– Türk Parası Değerini Müdafaa Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Bildirisine Ait I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/8)

BİLDİRİLER

–– Katma Kıymet Vergisi Genel Uygulama Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 37)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildiri (No: 2021/7)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildirim (No: 2021/8)

–– “CE” İşareti Taşıması Gereken Birtakım Eserlerin İthalat Kontrolü Bildirimi (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2021/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2021/35)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2018/1156 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2018/15233 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR