Resmi Gazete’de bugün (21.08.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMICUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İstanbul İli, Silivri İlçesi Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binasının Üretimi …

21 Ağustos 2021 30 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İstanbul İli, Silivri İlçesi Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binasının Üretimi Maksadıyla Belirtilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4409)

–– Bolu İli, Mudurnu İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Karamurat Gölü Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4410)

–– Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Çöl Gölü ve Çalıkdüzü Potansiyel Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4411)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/413, 414)

YÖNETMELİKLER

–– Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Bildirisi (No: 2021/26)

BENZER KONULAR