Adalet Bakanlığı’nın AYM’deki ‘haram’ savunmasına tepki: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik

Adalet Bakanlığı’nın, tutuklanan Boğaziçi öğrencilerinin tutuklanmalarının kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiği teziyle Anayasa …

23 Ağustos 2021 15 views 0
reklam

Adalet Bakanlığı’nın, tutuklanan Boğaziçi öğrencilerinin tutuklanmalarının kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiği teziyle Anayasa Mahkemesi’ne kişisel müracaatta bulunması üzerine Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği yanıt yazısında dini münasebetlere başvurmasına reaksiyon gösterildi.

13 kurum karşılık yazısına ait ortak açıklama yaptı.

Bakanlık yazısında, “İslam dini literatüründe eşcinselliğin ve gibisi cinsel yönelimlere dair imgelerin yasak ve haram olduğu” belirtilmiş ve tutuklamanın hukukî / olgusal temelleri bulunduğu ileri sürülmüştü.

AÇIK VE YAKIN TEHLİKE

3H Hareketi Derneği , Ankara 78’liler Meclisi, Ankara Fikre Özgürlük Teşebbüsü, Boğaziçili Müdahil Mezunlar, Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Diyalog Kümesi, Diyarbakır Barosu Bayan Hakları Merkezi, Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu, Niyet Hatasına Karşı Teşebbüs, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Yurttaş Teşebbüsü ve Yurttaşlık Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın laik hukuk devleti unsuruna açıkça meydan okuyan dini münasebetlere başvurduğuna dikkat çekilerek, Bakanlığın cinsel yönelimleri farklı şahısları maksat göstermesinin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ niteliğinde olduğu ve ‘açık ve yakın tehlike’ oluşturduğu belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin açtığı fotoğraf standı nedeniyle iki öğrenci tutuklanmış, akabinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla haklarında dava açılmıştı. Tutuklanan iki öğrenci, tutuklanmalarının kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiği savıyla Anayasa Mahkemesi’ne kişisel müracaatta bulunmuştur.

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz hafta bu bahisle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği yanıt yazısında tutuklamaların hukuka ve anayasaya uygun olduğunu belirtirken, Anayasa’da teminat altına alınan laik hukuk devleti unsuruna açıkça meydan okuyan dini münasebetlere başvurmuştur.

Bakanlık yazısında, “İslam dini literatüründe eşcinselliğin ve gibisi cinsel yönelimlere dair imgelerin yasak ve haram olduğu” belirtilerek bu nedenle tutuklamanın hukukî / olgusal temelleri bulunduğu ileri sürülmektedir. Adalet Bakanlığı’nın ‘İslam dini literatürüne’ gönderme yaparak cinsel yönelimleri farklı bireyleri amaç göstermesi ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ niteliğinde olup ‘açık ve yakın tehlike’ oluşturmaktadır.

Devlet kurumları her türlü aksiyon ve süreçlerinde Anayasa’ya ve laik hukuk kurallarına uygun davranmak zorundadır. Laik bir hukuk devletinde, devletin siyasi ve hukuksal temel sisteminin kısmen de olsa din kurallarına dayandırılamayacağı açık ve kesin bir unsurdur. Bu prensip Anayasa’nın 24. hususunda açık ve net olarak yazılmıştır. Anayasa kararları herkesi bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Adalet Bakanlığı’nın yanıt yazısında, dince haram ve yasak olduğunu sav ettiği bir mevzuyu, ceza kanunundaki “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu” kapsamına katma eforu kabul edilemez. Bu durum, meşruiyetini anayasadan alan bir devlet kurumunun anayasanın emrettiği, hukuk nizamının din kurallarına dayandırılamayacağı unsurunu çiğnemesi, görmezden gelmesi manasına gelmektedir. Laik temelli hukuk anlayışı ve devlet nizamı toplumun bütün kısımları bakımından hayati değerde bir garantidir.

Adalet Bakanlığı’nın karşılığı yazısını bu nedenle ülkemiz hukuk sistemine temelden karşı, vahim ve tehlikeli görüyor, reddediyoruz.”

BAKANLIK NE DEMİŞTİ?

Eşcinselliğin İslam dini literatüründe “yasak” ve “haram” kabul edildiğinin belirtildiği karşılıkta, “İslam’ın tek yaratıcı olan Allah inancı ve tevhid inancına ters olan ‘Şahmeran’ figürünün yeniden İslam’ın ve Müslümanların yeryüzündeki en kutsal yer olarak kabul ettiği Kabe’nin tasvir edildiği bir fotoğraf üzerine yapıştırılması suretiyle oluşturulması ve sergilenmesi değerlendirildiğinde, gayri muayyen bireylere yönelik alenen yapılan soruşturmaya bahis hareketlerin LGBT olarak anılan bir toplumsal kesim ve Türk toplumunun büyük çoğunluğunu oluşturan Müslüman vatandaşlar açısından halkın toplumsal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kısmını, öteki kısmı aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu iddianamede de olgusal temelleriyle birlikte ortaya konulmuştur” denilmişti. (HABER MERKEZ)

BENZER KONULAR