Resmi Gazete’de bugün (24.08.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARI –– Polyester Elyaf İthalatında Korunma Tedbiri Uygulanmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4412 …

24 Ağustos 2021 25 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Polyester Elyaf İthalatında Korunma Tedbiri Uygulanmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4412)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/419, 420, 421, 422, 423)

YÖNETMELİKLER

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Lisan Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– İthalatta Korunma Tedbirlerine Ait Bildiri (No: 2021/6)

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 20/08/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-119, 120, 121, 122 ve 123 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2018/14040 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR