Boğaziçi’nde akademisyenlerin nöbeti 234’üncü gününde

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla …

25 Ağustos 2021 28 views 0
reklam

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu’nun misyondan alınmasının akabinde da devam ediyor. Direnişin 34’üncü haftasında Boğaziçililer 234’üncü defa bir ortaya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu’nun akabinde rektörlüğe atanan Naci İnci’yi protesto ettiler.

Boğaziçi Direnişi’nden yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

“Bugün 25 Ağustos 2021, Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 34. Haftası. Bugün direnişin 234. günü. Naci İnci’nin ilgili konseylerinin hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir formda rektör olarak atanmasının beşinci, 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz dayanak oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin rektör vekili iken Batı Lisanları ve Edebiyatları kısmı Öğretim Vazifelisi Can Candan’ı vazifeden almasının otuz dokuzuncu günü.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu üzere bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek gerilerini 156. sefer rektörlük binasına döndüler. Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz”, “Feyzi Erçin Yalnız Değildir”, “Cemre Baytok İşine Geri Dönsün” yazan dövizler ve üzerinde “Can Candan Yalnız Değildir” yazan Can Candan fotoğrafları taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin akabinde Can Candan işten çıkarıldığı gün başlattıkları ve Rektörlük binası önünde gerçekleştirdikleri oturma aksiyonuna devam ettiler.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bugünkü yazılı açıklamaları ile rektör atamasının neden kabul edilemez olduğunu bir kere daha ortaya koydular:

Boğaziçi Akademisyenlerinden Basına ve Kamuoyuna

20 Ağustos gecesi Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan Naci İnci, dün evvel Twitter, sonra okulun e-posta haberleşme platformları üzerinden “Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları” başlıklı bir metin paylaştı. Bu metinde rektör olarak atanması üzerinden bildiriler veren Naci İnci’yi, Melih Bulu’nun rektör yardımcısı ve onun vazifeden alınmasının akabinde rektör vekili olarak zati tanıyorduk. Tam da bu nedenle, 30 Temmuz tarihli rektör adayları oylamasına katılan öğretim elemanlarının %95’inin güvensizlik oyunu almıştı. Ne var ki o, “Boğaziçi Üniversitesi’nin elbirliğiyle geleceğe taşınması dilekleriyle” bitirdiği iletisinde bulunduğu makama şeffaf ve demokratik yollardan gelmiş bir yeni rektör üzere konuşuyor. Toplumsal medya üzerinden kamuoyuna yönelen ve kim olduğu anlaşılmayan “Boğaziçi Üniversitesi mensupları”na hitap eder üzere yapan bu metin Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerini tatmin etmekten uzaktır.

· “Üniversitemizi elbirliğiyle geleceğe taşıyabilmek” için, bir gecede kurulan hukuk ve irtibat fakülteleriyle ilgili hukuk dışı takımlaşma uğraşından vazgeçilmelidir.

· Üniversitenin aşağıdan üste demokratik örgütlenmesinin olmazsa olmazı olan enstitü, yüksekokul ve fakültelerin yöneticilerinin seçilmesine ve seçilen yöneticilerin atanmasına karışılmamalıdır.

· Demokratik ve şeffaf idare yapısının üst konseyleri olan üniversite senatosu ve üniversite idare konseyinin metot ve asıllar doğrultusunda işleyişi sağlanmalı, vekaletler üzerinden kullanılan yinelenmiş oyların hukuksuzluğu görülmeli ve uygulanması terk edilmelidir.

· Bölümlerimizin acil gereksinim duyduğu ve Üniversite İdare Kurulu’nun onayladığı üniversitemize tahsisli 75 takımın ilan edilebilmesi için aylardır YÖK müsaadesi beklenirken, 600 yeni takım ihdas edilmesi uğraşının nedenleri üniversite kamusuyla paylaşılmalıdır.

· Üniversitenin emekli hocaları ve kontratlı, yarı vakitli öğretim elemanları maddi fedakârlıklarla bu kuruma takviye olmak, katkıda bulunmak için çabalarken, mesnetsiz münasebetlerle okuldan uzaklaştırmak yerine onurlandırılmalıdır.

· Okulun 14 yıllık hocası hukuka ve akademik teamüllere karşıt biçimde, ilgili ünite ve şuraların iradesi çiğnenerek vazifeden alınmamalıdır.

· Öğrenciler anayasal hakları gasp edilerek özel güvenlik ve kolluk kuvvetleri tarafından şiddete maruz bırakılmamalı, endişe siyasetleriyle sindirilmeye çalışılmamalıdır.

· Özgür ve çoğulcu bir yerleşke hayatı sağlamak gerekirken yerleşkenin dört bir yanına güvenlik kameraları yerleştirilerek yerleşke bir hapishaneye dönüştürülmemelidir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde sekiz ayda neler yaşandığı ve kimin hangi hususta sorumluluk sahibi olduğu ortadadır. Bugün Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılacak en büyük katkı, antidemokratik yollarla rektör olmaktan geçemez. Bu türlü bir katkı, bu üniversitenin 2012 Senato kararında ortaya koyulan Akademik Unsurlar doğrultusunda “bilimsel olarak özgür, kurumsal olarak özerk, şeffaf, demokratik, hesap verebilir bir kamu araştırma üniversitesi” ülküsüne yönelmesi için gereken her çabayı harcamaktan geçer. Zira Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri bu mefkureden daha azını kabul etmiyor ve bu ideali gerçekleştirme maksadından vazgeçmiyor. Bu olmadığı sürece rektörlük binasına ardımızı dönmeye devam ediyoruz. Naci İnci’yi yasal rektörümüz olarak kabul etmiyor, istifaya davet ediyoruz.

Özerk, demokratik, özgür üniversite gayretinden vazgeçmiyoruz.

Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri” (HABER MERKEZİ)

BENZER KONULAR