Resmi Gazete’de bugün (25.08.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik …

25 Ağustos 2021 32 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 83)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4417)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi, Ortakonuş Mahallesi Sonları İçerisinde Bulunan Taşınmazın, Bölgede Meydana Gelen Orman Yangını Nedeniyle Muhtaçlık Duyulan Yapılaşmanın Acilen Gerçekleştirilmesi Emeliyle Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4414)

–– Kastamonu ve Sinop Vilayetleri Sonları İçerisinde Bulunan Özel Mülkiyete Mevzu Taşınmazların, Bu Bölgelerde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle Gereksinim Duyulan Yapılaşmanın Acilen Gerçekleştirilmesi Emeliyle Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4415)

–– Ulusal Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Yöntem ve Asıllar (Karar Sayısı: 4416)

–– Kimi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Dolu ve Boş Takımlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2021/428)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/425, 426, 427)

YÖNETMELİKLER

–– Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı İşçisinin Vazifede Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– Kamu Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Periyot Toplu Mukavele

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2016/9123 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2018/6578 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR