Sendikalar Platformu: Mülteciler ucuz işgücü değildir

Savaşlar ve yoksulluk nedeniyle mülteci durumuna düşen insanların sayısı süratle artarken, beraberinde ırkçılık ve ayrımcı siyasetler da …

26 Ağustos 2021 28 views 0
reklam

Savaşlar ve yoksulluk nedeniyle mülteci durumuna düşen insanların sayısı süratle artarken, beraberinde ırkçılık ve ayrımcı siyasetler da yükseliyor. Göçler ve mültecilerin durumuna ait açıklama yapan İstanbul Emekçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), savaşların, emek sömürüsünün en kirli yüzünü ortaya çıkardığına işaret ederek, birlikte uğraş daveti yaptı.

İstanbul Personel Sendikaları Şubeler Platformu’nun açıklaması şöyle:

“Orta Doğunun yabancı olmadığı yeni bir mülteci sorunu daha gündemde. Onlarca defa yaşanan mülteci sorunu artık Afganistan’da tekerrür ediyor. Yeni bir insanlık dramı daha yaşanıyor. Yaklaşık 50 yıldır başta ABD olmak üzere Afgan topraklarını yağmalayanlar, bugün çıkarları uğruna yeni bir şiddet sarmalına Afgan halkını terk ettiler. Savaştan kaçan beşerler ise inançlı gördükleri ülkelere canları kıymetine ulaşmaya çalışıyor.

Tıpkı Irak üzere ve savaşın hala sürdüğü emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin sömürge siyasetlerinin devam ettiği Suriye üzere. Dünyayı silah, ilaç, petrol monopollerinin çıkarları uğruna yok olma eşiğine getirenler, şimdilerde yeni kaynak alanları için dünyayı yine paylaşmanın hengamesini veriyorlar. Ölen de öldüren de fakir işçi halklar, çalışanlardır. Yoksulluğun, ucuz iş gücünün, sefaletin kol gezdiği savaş coğrafyasında, mülteciler bir dilim ekmeğe muhtaç iken hiper zenginler milyon dolarlık uzay seyahatleri yapıyor. Bir avuç zenginin daha lüks yaşaması için insanlığa ‘terörizm ile savaş veriyoruz’ diyenler gerçek düşmanı gizleyip ayrıca yapay sıkıntılar tartışıyor.

SERMAYE, GÖÇMEN EMEĞİNİ NİMET OLARAK GÖRÜYOR

Her savaş kaçınılmaz göç dalgaları, mültecilikle ucuz iş gücü, sefalet, yoksulluk ve onlarca alanda çokça sorun yaratır. Mülteciler esasen sömürülüp gelecekleri olmadıkları hayat alanlarında hayatta kalma isteği ile yeni hayat alanları yaratırken karşılaştıkları daha fazla emek sömürüsü, ucuz iş gücü, teminatsız çalışma üzere katmerli emek sömürüsüne maruz kalırlar. Personel ve işçiler için yokluğu yoksulluğu artırmaktadır.

Bugün ülkemizde sermaye temsilcileri resmi ağızlarla da açıklayarak ‘Göçmenler olmasa Türkiye iktisadı batar’ diyerek göçmen emeğinin Türkiye sermayesi açışından bir ‘nimet’ olduğu itirafında bulunmakta, sermaye ve iktidar temsilcileri bunu saklama gereği bile duymamaktadır. Savaştan kaçıp ülkemize gelen emekçilerin ucuz ve garantisiz çalıştırılmasının önü açılmıştır. Ülkemizdeki yokluğun yoksulluğun yarattığı öfke de ne yazık ki göçmenlere yönelmektedir. ‘Suriyelilere suyu 10 katı değerliye veririm’ diyen zihniyet de, işsizliği, yoksulluğu, savaşın gerçek sebeplerini saklayan da tıpkı işverenler ve onların temsilcileridir. Toplumsal haklardan mahrum, kayıt dışı, uzun saatler ve çok ucuza çalıştırmak isteyen işverenler mülteci emeğinden faydalanma fırsatçılığını en ahlaksızca devam ettirmektedir. Bizleri yoksulluğa ve açlığa mahkûm edenler mülteci çalışanlar üzerinden daha fazla kar elde etme derdindedirler. Ayrıyeten daha fazla kar elde etmek uğruna yerli personel ile mülteci emekçiyi karşı karşıya getirerek rekabet ve düşmanlığı körükleyip ekmeğimizi küçültmeye çalışıyorlar.

TEK YOL BİRLİKTE ÇABA

Bu sömürü şartlarını değiştirmek için birlikte çaba etmekten diğer yolumuz yok. Birebir tezgâhta alın teri döküyoruz, birebir şahıslar tarafından sömürülüyoruz. O halde tüm bu sömürü siyasetlerine karşı da birlikte uğraş etmek tek çaremizdir!

Savaştan kaçan emekçi ve işçiler değil, bizleri sömürenler düşmanımızdır. Gerçek düşman savaştan beslenenler, bayanın hakkını yok sayanlar, karına kar katarken personel ve işçilerin haklarına göz koyanlardır.

Bu nedenle savaşa, yokluğa, yoksulluğa karşı ömrü barış içerisinde birlikte örmek için gayret etmeliyiz. Orta Doğu’yu kana bulayanlara, insanlığı savaş batağına sürükleyenlere karşı ortak çaba etmeliyiz. Tüm farklılıklarımızla yan yana durarak savaşa hayır deyip barışı birlikte örmeliyiz.

Bu nedenle diyoruz ki mülteci çalışanların kayıt dışı ve teminatsız çalıştırılmasına son verilmelidir; bütün mültecilere çalışma müsaadesi hakkı tanınmalıdır; mülteci çalışanların sendikalara üye olması yasal teminat altına alınmalıdır.” (EKONOMİ SERVİSİ)

BENZER KONULAR