Resmi Gazete’de bugün (27.08.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın …

27 Ağustos 2021 14 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın Vilayetlerine Bağlı Kimi Yerleşim Yerlerinde Meydana Gelen Afetler Nedeniyle Oluşan Zorlayan Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Müddetlerinin Tekrar Belirlenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 4419)

–– 7326 Sayılı Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanunda Yer Alan Müracaat ve Birinci Taksit Ödeme Müddetlerinin Uzatılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4420)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME SÜRECİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BİLDİRİLER

–– Yapı Sahipleri ile Yapı Kontrolü Hizmet Kontratı İmzalayacak Yapı Kontrol Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine Ait Yöntem ve Temellere Dair Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Ait Bildiri

–– Muhasebat ve Mali Denetim Genel Müdürlüğü Genel Bildirimi (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Ünitelerine İletilmesi)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sıra No: 69)

–– Klâsik Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Bildirimi (No: 2021/29)

–– 5/1 Numaralı Ticari Maksatlı Su Eserleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2020/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2021/31)

ŞURA KARARI

–– Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Şurasının 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR