Servislerde maske bulundurulacak ve öğrenciler hep aynı koltukta oturacak

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” bahisli genelge gönderdi. 5 başlık altında …

27 Ağustos 2021 28 views 0
reklam

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” bahisli genelge gönderdi. 5 başlık altında gönderilen genelgede, yeni periyotta okul servislerinde ve okul etraflarında alınacak önlemler ile yürütülecek kontroller ve bilgilendirme/ farkındalık çalışmaları anlatıldı.

Genelgede, yeni eğitim öğretim yılına ait önlemler şu formda sıralandı:

MASKE VE HİJYEN KAİDESİ

* Servis sürücüleri, rehber işçi, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen/çalışanların ferdî paklık kurallarına uygun biçimde hareket edecek ve aracın içinde kesinlikle tıbbi maske kullanılacak. Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulması ve araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak.

* Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak, böylece servis kullananlar birebir yerde oturması sağlanacak.

* Her servis çeşidi tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) evvel su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu yahut %70’lik alkol ile dezenfekte edilecek. Servisin genel iç paklığı gün sonunda su ve deterjan ile yapılacak. Ayrıyeten servislerde Sıhhat Bakanlığı “COVID-19 Kapsamında İşçi Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”e de titizlikle uyulacak.

YANLIŞLI ŞOFÖRE KIRMIZI DÜDÜK

* Taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dahil, tüm okul servis araçları, sürücüleri ve rehber işçisine yönelik trafik güvenliği farkındalığının artırılması sağlanacak. “Okul Servis Araçları Sürücüleri ve Rehber İşçisine Yönelik Bilgilendirme Eğitimleri”nin her kümeye bir gün olacak biçimde düzenlenecek.

* Ulusal Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği içerisinde, öğretmen, öğrenci ve velilerden tespit edilen istekli şahısların müracaatları okul yönetimlerince alınacak. Bu şahıslara “Okul Geçidi Vazifelisi Eğitimleri”nin Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili unsurları doğrultusunda “Hatalı Şoföre Kırmızı Düdük” kampanyası ile birlikte düzenlenecek. Tüm okul geçidi görevlilerine kırmızı düdük verilecek.

* Okullarda trafik güvenliği konusunda uygulamalı ve teorik dersler verilecek. “Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi” kapsamında trafik kuruluşları eğiticileri tarafından okullarda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı eğitim periyotları boyunca trafik güvenliği konusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik dersler verilecek. Yol kullanıcılarına yönelik şoför, yaya eğitimleri yıl boyunca verilecek.

* Taşınabilir Trafik Eğitim Tırı ile okullarda verilecek eğitimler Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlükleri ile koordine edilerek evvelce planlanacak ve eğitimler mevsim koşullarına nazaran düzenlenecek. İçişleri Bakanlığınca mevcut çocuk trafik eğitim parkları modernize edilecek ve bu parklarda verilen uygulamalı eğitimlerin vilayet ve ilçelerde verilmesine devam edilecek. Yıl içerisinde kurulması planlanan çocuk trafik eğitim parklarına yönelik çalışmalara gerekli dayanak verilecek.

* “Umuma Açık Yerlerde Verilen Trafik Eğitimleri” kapsamında vatandaşlara yönelik verilen eğitimlere aralıksız devam edilecek.

KONTROL FAALİYETLERİ

* Eğitim kurumlarının açılış tarihleri temel alınarak okul servis araçlarına yönelik kontroller hafta boyunca kesintisiz yapılacak. Eğitim öğretim yılı mühletince planlı kontrollere devam edilecek. Okul yönetimleri ile irtibat kurularak, okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde, etrafında ve güzergahlarında gerekli trafik önlemlerinin alınması için ekip/personel görevlendirilecek.

* “Rehber personel” ve “Okul Geçidi Görevlileri”nce tespit edilen trafik kural ihlallerine ait olarak düzenlenen Trafik Kural İhlali Tespit/İhbar Tutanaklarının trafik ünitelerince denetimi yapılarak trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülecek.

* Yaya yahut okul geçitlerinden geçen yahut geçmek üzere bulunan öğrencilere ve öbür yayalara birinci geçiş hakkını vermeyen şoförler hakkında gerekli cezai süreç uygulanacak.

* Okul ve etrafında; yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, sürat denetim elemanları, indirme bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri vb. fiziki önlemler denetim edilecek. Eksiklik görülmesi halinde yolun imal ve bakımından sorumlu olan kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

Okul servis araçlarının kontrolünde;

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği kararlarına uygun hareket edilecek. Belediyelerce düzenlenen “Okul Servis Aracı Özel Müsaade Belgesi” ve “Okul Servis Aracı Bakım ve Tamir Takip Formu”bulundurulacak.

* Yönetmelikte belirtildiği halde standartlara uygun “OKUL TAŞITI” yazısının ve “DUR” kırmızı ışık veren lambanın araç üzerinde ve çalışır vaziyette olacak. Araç ön ve art tarafında kalan alanları gösteren görüş ve sesli ikaz sistemi ile geri vites lambaları ve bağlı sesli ikaz sistemleri, oturacak yer adedini gösteren etiket donanımları kullanılır ve çalışır durumda olacak. Araç kapıları sürücü tarafından açılıp kapatılabilecek halde otomatik yahut araç sürücüsü tarafından elle kumanda edilebilir halde (mekanik) olacak.

* Araçlarda en az otuz gün vadeli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak.

* Okul servis aracının camlarının sabit olacak ve camların üzerine renkli sinema katmanı yapıştırılmayacak.

* Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılacak.

* Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber işçi bulundurulacak. Sürücü ve rehber işçinin Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen kaideleri taşıyacak.

* Sürücü araçta sigara içmeyecek ve içilmesine müsaade etmeyecek. Taşıma hizmeti sırasında manzara ve müzik sistemleri kullanılmayacak. Taşıma sonunun üzerinde öğrenci taşınmayacak. Servis sürücüleri, indirme ve bindirme kuralları başta olmak üzere öbür tüm trafik kurallarına ve yükümlülüklerine uyacak.

* Her araç için “Okul Servis Araçları Kontrol Formu”nda yer alan konular titizlikle denetim edilecek ve eksikliği yahut kural ihlali tespit edilenlere mevzuatın öngördüğü cezai süreçler uygulanacak. Servis sürücüsü ve rehber işçi; “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”nde belirtilen sürücü ve rehber işçi kısmında yer alan kural, misyon ve sorumluluklarını yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, mülki yönetim amirleri vasıtasıyla ilgili belediyeye bildirimde bulunacak, özel müsaade evrakı iptal edilecek ve gerekli önlemler alınacak.

* Okul Servis Araçları Yönetmeliği kararlarına nazaran eksiklik tespit edilmesi yahut cezai müeyyide uygulanması halinde, doldurulan formlar Vilayet ve İlçe Ulusal Eğitim Müdürlükleri kanalıyla ilgili okul müdürlüğüne, bir suretinin de servis aracının bağlı olduğu odaya en geç yedi (7) iş günü içerisinde gönderilecek.

‘ÖNCE YAYA’ GÖRSELLERİ

* Okul etraflarında yaşanan kazalara ait risk tahlil kıymetlendirilerek, bu bölgelerde ek önlemler planlanacak. Şoförlerin yaya ve okul geçitleri öncesinde dikkatlerini daha üst seviyeye çıkarılarak yavaşlamaları ve yayalara birinci geçiş hakkını vermelerini sağlamak için tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım istikametinde “Önce Yaya” görsellerinin çizdirilmesinin acilen tamamlanacak.

* Okul, hastane, alışveriş merkezi üzere yayaların ağır olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin etrafındaki cadde, sokak ve güzergâhlarda azami sürat sonunun 30 km/s sürate düşürülmesi sağlanacak.

* Rehber işçi ve okul geçidi görevlilerince düzenlenen ihlal tespit tutanakları, tespit tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde okul idarelerince teslim alınacak. Bu tutanaklar takip eden üç iş günü içerisinde de trafik denetleme ünitesine yahut takımlarına tutanak karşılığı teslim edilecek.

* Rehber işçi yahut okul geçidi vazifelileri yalnız “DUR” yahut “GEÇ” işareti verebileceğinden, görevlilerce hazırlanan ihlal tespit tutanaklarına istinaden 2918 sayılı Kanun’un 47/1-a unsuruna nazaran Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilecek. Tespit tutanağında yer alan bilgilerin PolNet bilgi tabanındaki araç bilgileriyle karşılaştırılacak.

GÜVENLİK KAMERALARI DENETİM EDİLECEK

* Öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliğinin denetim edilecek ve Kent Güvenlik İdare Sistemine (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. Öteki okullarda ise KGYS’ye entegre kaidesi aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul güvenlik kamera sistemleri tamamlanacak.

* Okul etraflarında metruk olduğu tespit edilen binalara ait alınacak önlemler gözden geçirilecek. Hassas olduğu belirlenen okulların bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı unsurlarla gayret konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenecek. Okul etraflarında bulunan internet cafe/oyun salonları vb. yerleri denetlenecek. (HABER MERKEZİ)

BENZER KONULAR