SPK, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Heyeti’nce (SPK) Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak …

27 Ağustos 2021 24 views 0
reklam

Sermaye Piyasası Heyeti’nce (SPK) Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler kapsamında, Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin misyon ve yetkilerine ait hususlarda düzenlemeye gidildi. Buna nazaran, Yatırımcı Tazmin Merkezi, kendisine intikal etmiş sermaye piyasası araçlarının iadesine ait süreçleri gerçekleştirecek.

Vakit aşımına uğrayan her türlü emanet ve alacaklar, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir olarak kaydedilmeyecek, bunun yerine emaneten devralınacak. Bu kapsamda Merkez, emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ve iadesine ait süreçleri yürütecek.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar hissesi ve öbür getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, süreç yahut rastgele bir formda verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde vakit aşımına uğrayacak ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne emaneten devredilecek. Daha evvel vakit aşımına uğrayan her türlü emanet ve alacaklar, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir olarak kaydediliyordu.

Bu kapsamda Yatırımcı Tazmin Merkezi, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) ilgili mevzuatındaki vazife ve yükümlülüklerinden de muaf olacak.

Kelam konusu değişiklikle Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin, vakit aşımına uğramış emanet ve alacaklar üzerinde tek hak sahibi pozisyonu ortadan kalkarken, yeni yönetmelikte vakit aşımına uğrayan varlıkların emaneten devredilmesi sürecinde MKK ve Takasbank’ın misyon ve sorumlulukları da belirlendi.

Vakit aşımına uğrayacak hesaplar için alt hudut 100 liradan 250 liraya yükseltildi

Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin misyon ve yetkilerinde yapılan düzenleme gereği, vakit aşımına uğrayan emanet ve alacakların devredilmesi, iadesi, bunlar için müracaat hali üzere alt unsurlarda de değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin gelirlerini oluşturan hususlardan “Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne intikal eden sermaye piyasası araçlarının satışından elde edilen gelirler” çıkarılırken, merkezin mal varlığının kullanım asıllarına ait unsura “Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne emaneten devrolunan emanet ve alacaklara ait önlem, haciz ve gibisi her türlü idari ve isimli talepler Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından Takasbank’a bildirilerek yerine getirilir.” sözü eklendi.

Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin aidatları, hesaplanması ve tahsili kapsamındaki hususlarda yapılan değişiklikle de tüm yatırım kuruluşlarının giriş aidatı ödeyerek Merkez’e katılması mecburî kılındı. Heyet tarafından faaliyet müsaadesi verilmesinin uygun görülmesini müteakip, yetki evrakı verilmeden evvel yatırım kuruluşları tarafından 50 bin lira giriş aidatı yatırılacak. Giriş aidatı, Vergi Yöntem Kanunu uyarınca her yıl ilan edilen yine değerleme oranını geçmemek üzere SPK tarafından belirlenen oranda artırılacak.

Tezgahüstü türev araçlar üzerinden yatırımcı sayısına nazaran hesaplanan aidatlarda ise artırıma gidildi. Buna nazaran yatırım kuruluşlarının aidatı, tezgahüstü türev araç süreçlerinde mukavele büyüklüklerinin toplamı 1 milyon liranın altında olan her bir yatırımcı için 500 lira, 1 milyon lira yahut üzerinde olan her bir yatırımcı için ise 1000 lira dikkate alınarak hesaplanacak. Kelam konusu fiyatlar daha evvel sırasıyla 50 lira ve 100 lira seviyesinde bulunuyordu.

Bu ortada vakit aşımına uğrayacak hesaplar için alt hudut da 100 liradan 250 liraya yükseltildi.

Yapılan düzenlemeler sonucu, yönetmeliğe ayrıyeten vakit aşımına uğrayan varlıkların iade müracaatlarının sonuçlandırılması ve iadelerin gerçekleştirilmesine ait bir unsur de eklendi.

Öte yandan, 22 Nisan 2021 öncesinde vakit aşımı müddeti dolan emanet ve alacakların tabi olacağı mevzuat ile 22 Nisan’dan yıl sonuna kadar olan müddet için vakit aşımı zamanlarının yerine getirilmesine yönelik iki başka süreksiz hususa de yeni yönetmelikte yer verildi.

BENZER KONULAR