CHP’den ‘Çay Kanunu’ teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile Giresun Milletvekili Necati …

31 Ağustos 2021 13 views 0
reklam

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Çay Kanunu Teklifi hazırladı. Teklif, CHP Rize Vilayet Başkanlığı’nda bugün yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Toplantıya, teklifi hazırlayan milletvekillerinin yanı sıra CHP Rize Vilayet Lideri Saltuk Deniz ve Giresun Vilayet Lideri Fikri Bilge ile çok sayıda ilçe lideri katıldı.

Toplantıda konuşan Mehmet Bekaroğlu, “Bölgesel kalkınma programı olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nin mukadderatını değiştirip yoksulluktan kurtaran çay tarımında neoliberal siyasetlerin uygulanmaya başlamasıyla problemler ortaya çıkmıştır. 1984 yılında yürürlüğe giren ve yaş çayı üreticiden direkt alıp işlemeyi gerçek ve hukukî şahıslara hür bırakan mevcut Çay Kanunu, çay tarımı, endüstrisi ve ticareti mevzularında hiçbir düzenleme içermemektedir. Çay kesimi yürürlükteki çeşitli kanunlara nazaran yürümekte; denetimsiz, kontrolsüz hür piyasa şartlarında dalın tüm kısımları olan yaş ve kuru çay üreticileri, tüketiciler ve devlet açısından mutsuzluk üretmektedir. Mevcut Çay Kanun’u, problemleri çözmediği üzere bizatihi problemlerin kaynağı durumundadır” dedi.

Bekaroğlu, Çay Kanun Teklifi ile çay tarımının, endüstrisinin ve ticaretinin aksayan taraflarına müdahale edildiğini; tüm bölümleri şad edecek, devletin muhafazası gereken zayıf durumdaki yaş çay üreticilerinin yanında ve adil bir yasal taban hazırlandığını; sürdürülebilir bölgesel kalkınma programı olarak çayın gelecek jenerasyonlara aktarılması maksadıyla çeşitli düzenlemeler yapıldığını söz etti.

TBMM Başkanlığı’na sunulan Çay Kanun Teklifi’ne nazaran;

– Çay Standartlarını Belirleme Kurulu kurulacak.

– Kurul eliyle çayın her etabına standartlar getirilecek.

– Yaş çay alım fiyatı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl şubat ayının sonuna kadar, çay ekim alanı olarak tespit edilmiş olan vilayetlerin ziraat odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları, ticaret ve sanayi odaları, ÇAYKUR’da yetkili sendikalar, çay üreticileri kooperatifleri ve tüketici derneklerinin teklifleri ile yaş çayın maliyeti ve TÜFE artış oranları dikkate alınarak belirlenip açıklayacak.

– Taban fiyat olarak açıklanan fiyatın altında alım yapılması yasaklanacak. (ANKA)

BENZER KONULAR