Resmi Gazete’de bugün (31.08.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komite Altıncı Devir Toplantısı …

31 Ağustos 2021 18 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komite Altıncı Devir Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4421)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Büyükşehir Belediyeleri, Vilayet Özel Yönetimleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Hisselerden Yapılacak Kesintilere Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Temeller (Karar Sayısı: 4422)

–– Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye Vilayetlerinde Yaşanan Orman Yangınları Nedeniyle Ziyan Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine Ait Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4423)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/432, 433, 434)

YÖNETMELİKLER

–– Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Afet Eğitimi ve İdaresi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Gayret Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– Çiğ Süt Dayanağı ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Bildirisi (Tebliğ No: 2021/22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2021/32)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR