Eskişehir’de 15 gün eylem yasağı

Özge Zaim ESKİŞEHİR – Eskişehir Valiliği tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesi kentte 15 gün tüm hareket ve etkinlikler yasaklandı …

01 Eylül 2021 13 views 0
reklam

Özge Zaim

ESKİŞEHİR – Eskişehir Valiliği tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesi kentte 15 gün tüm hareket ve etkinlikler yasaklandı.

Yapılan açıklamada, “Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte, salgının toplum sıhhati ve kamu tertibi açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım suratını denetim altında tutma emeliyle, salgınla gayret sürecinin temel prensipleri olan paklık, maske ve uzaklık kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve tedbirler; Sıhhat Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Konseyinin teklifleri doğrultusunda uygulamaya geçirilmiştir” denildi.

Valilikçe yapılan açıklamada şu tabirler kullanıldı:

“Son günlerde ülkemiz gündemindeki hususlar ile ilgili olarak, bilhassa toplumsal medya platformlarında dezenformasyon çalışmalarının yapıldığı, toplumda farklı görüşteki kümelerin karşı karşıya gelmesi durumunda çıkartılması mümkün olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, bilhassa açık yer toplantılarına katılacaklar da dâhil olmak üzere, halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sıhhatin ve genel ahlakın, diğerlerinin hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği bedellendirilmektedir.

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte, salgının toplum sıhhati ve kamu sistemi açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım suratını denetim altında tutma emeliyle, salgınla uğraş sürecinin temel prensipleri olan paklık, maske ve ara kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve tedbirler; Sıhhat Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Şurasının teklifleri doğrultusunda uygulamaya geçirilmiştir.

Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair milletlerarası kontratlar, T.C. Anayasası ve maddelerden kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve inançlı bir formda kullanabilmelerinin temini ile vilayetimizde huzur ortamının, kamu sistemi ve kamu güvenliğinin sağlanması, cürüm işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile oburlarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi emeliyle; 5442 Sayılı Vilayet Yönetimi Kanununun 11. hususunun (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Şov Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19. hususlarındaki kararlar yeterince; İlimiz genelinde, (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil Olmak Üzere) Valilik ve Kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenler ile Kamu Kurum, Kuruluşlarının yapacağı resmi merasimler ve basın açıklamaları hariç olmak üzere, kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü aktiflik (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, yürüyüş, oturma aksiyonu, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto aksiyonu vb.), Eskişehir Valiliğinin 31.08.2021 tarih ve 584 sayılı kararı ile 01.09.2021 tarihi saat 00.01’den, 15.09.2021 tarihi saat 24.00’a kadar (15) gün müddet ile YASAKLANMIŞTIR.”

Eskişehir’de daha evvel de 7 Ağustos 2021 ve 21 Ağustos 2021 tarihleri ortasında 15 gün mühlet ile yeniden “sosyal medya platformlarında dezenformasyon çalışmaları yapıldığı” mazeretiyle aksiyon ve etkinlikler yasaklanmıştı.

BENZER KONULAR