Resmi Gazete’de bugün (09.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4483, 4484, 4485, 4486 …

09 Eylül 2021 84 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490)

YÖNETMELİK

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Memleketler arası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİLER

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 08/09/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-124, 125, 126 ve 127 Sayılı Kararları

KARAR

–– 1 Mülki Yönetim Amirinin, Birinci Sınıf Mülki Yönetim Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2017/40147 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/6259 Müracaat Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Dördüncü Dairesine İlişkin Karar

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Şurası Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2)

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Heyeti Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

BENZER KONULAR