Resmi Gazete’de bugün (16.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YARGIÇLAR VE SAVCILAR KONSEYİ KARARLARI –– Yargıçlar ve Savcılar Şurasına İlişkin Kararlar YÖNETMELİKLER –– Türkiye …

16 Eylül 2021 48 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YARGIÇLAR VE SAVCILAR KONSEYİ KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurasına İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Transferine Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR