ODTÜ mezunlarından çağrı: Atanmış dekan görevi iade etsin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Kurulu, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne öğretim üyelerinin büyük bir …

17 Eylül 2021 37 views 0
reklam

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Kurulu, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğunun iradesi hiçe sayılarak seçime katılmayan bir öğretim üyesinin dekan olarak atanmasına reaksiyon gösterdi. Mezun dernekleri bir açıklama yayınlayarak, dekanlığa atanan Feride Pınar Acar’ın misyonu iade etmesini ve fakültenin iradesine hürmet duyularak bir an evvel Erkan Erdil’in dekanlık misyonuna atanmasını talep etti.

‘ERKAN ERDİL’İN DEKANLIK MİSYONUNA ATANMASINI TALEP EDİYORUZ’

ODTÜ Mezunları Derneği, Adana ODTÜ Mezunları Derneği, Antalya ODTÜ Mezunları Derneği, Bodrum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği, ODTÜ Bursa Mezunları Derneği, ODTÜ Ege Mezunları Derneği, ODTÜ Eskişehir ve Etrafı Mezunları Derneği, ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, Kayseri ODTÜ Mezunları Derneği, Kıbrıs Türk ODTÜ Mezunları Derneği, Mersin ODTÜ Mezunları Derneği ve Samsun ODTÜ Mezunları Derneği tarafından yapılan açıklama ve davet şöyle:

“ODTÜ Mezunları Kurulu olarak, İİBF Dekan ataması süreciyle ilgili edindiğimiz bilgileri ve süreç hakkındaki görüşlerimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Prof. Dr. Ramazan Sarı’nın emekliye ayrılmasının akabinde, 5 Mayıs 2021 tarihinde Rektörlük tarafından öğretim üyelerine iletilen duyuru ile ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için dekan arama süreci başlamıştır. İİBF, üniversite geleneklerini/teamüllerini gözeterek dekan belirleme sürecinde Eğilim Yoklama Komitesi kurmuştur. Kurul tarafından Eğilim Yoklama Takvimi 14 Mayıs 2021 tarihinde tüm fakülte öğretim üyeleri ile paylaşılmıştır. Sürecin üniversite idaresi ile uyum içinde yürütülmesi için de Rektörlük yetkililerinin sürecin bir kesimi olması talebi Rektörlük makamına iletilmiştir. Fakat bu talebe rastgele bir karşılık alınamamıştır. Komite, sürecin şeffaf, demokratik ve iştirakçi bir halde gerçekleşmesi için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmiştir.

18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan oylamaya, oy kullanabilecek 81 öğretim üyesinden 73’ü katılmıştır. Yüzde 90’lık iştirak oranı İİBF tarihinde bir birincidir. Oylamaya katılan öğretim üyelerinin 64’ünün oyu ile yani yüzde 87’lik takviye ile Erkan Erdil fakülte dekanı olarak kabul görmüştür. Bu süreç devam ederken, üniversitenin gelenekleri göz gerisi edilerek Fakülte süreçlerine dahil olmayan Prof. Dr. Feride Pınar Acar’ın, başvurusunu Rektörlüğe ilettiği Rektörlüğün 20 Mayıs 2021 tarihli açıklamasından anlaşılmaktadır. 09.09.2021 tarihinde Rektörlük tarafından yapılan bilgilendirme ile Feride Pınar Acar’ın YÖK tarafından asaleten Dekanlığa atandığı paylaşılmıştır.

Üniversite teamülleri ve demokrasinin gereği doğrultusunda, fakültenin Erkan Erdil istikametindeki güçlü iradesinin Rektörlük tarafından YÖK ile paylaşılması beklenmektedir. Ortaya çıkan sonuç sebebiyle, Rektörlük makamının bu beklentiyi karşılayacak bir tavır almadığı konusunda telaş duymaktayız.

Özerk üniversite, özgür bilimsel eğitim imkânlarının geliştirilmesi hem üniversitemiz hem de ülkemiz için elzemdir. Bu alanlarda atılan her geri adım, yapılan her karşı müdahale toplumu karanlığa mahkûm edecek sürecin önünü açmaktadır. Üniversitemizde bu çeşit müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Üniversitelere akınların arttığı, akademinin büsbütün karanlığa gömülmeye çalıştığı bu periyotta; ODTÜ İİBF Dekanlığı üzere değerli bir sorumluluğu almaktan kaçınmayan Erkan Hocamızın yanındayız.

ODTÜ Mezunları Kurulu olarak; Sayın Feride Pınar Acar’ın misyonu iade etmesini bekliyor, fakültenin iradesine hürmet duyularak bir an evvel Erkan Hocamızın Dekanlık misyonuna atanmasını talep ediyoruz. Üniversitemizin tüm bileşenlerinin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini değerli buluyor, sürecin takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz

Üniversitelerin özerkliğini, özgür bilimsel eğitimi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.” (HABER MERKEZİ)

BENZER KONULAR