Danıştay, basın kartı yönetmeliğiyle ilgili Fahrettin Altun’dan savunma istedi

Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açtığı davada Danıştay 10’uncu Daire oybirliği ile İrtibat Başkanlığı’nın savunmasının …

21 Eylül 2021 53 views 0
reklam

Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açtığı davada Danıştay 10’uncu Daire oybirliği ile İrtibat Başkanlığı’nın savunmasının alınmasına karar verdi. Gazeteciler Cemiyeti Lideri Nazmi Alım, “Meslektaşlarımız için tüzel çabamız sürecek. Danıştay’ın bu yönetmelikteki hukuk dışı unsurları iptal edeceğine inanıyoruz” dedi.

OY BİRLİĞİYLE KARAR

Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına karşın Bağlantı Başkanlığı’nın 21 Mayıs 2021’de yayımladığı benzeri düzenlemeler içeren yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ni Danıştay’a taşımıştı. Birebir bahiste Çağdaş Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş de farklı bir müracaat yapmıştı. Gazeteciler Cemiyeti ve TGS’nin yürütmeyi durdurma taleplerini görüşen Danıştay 10’uncu Daire, Bağlantı Başkanlığı’nın itiraz edilen unsurlara ait savunmasını istedi. Danıştay’ın oybirliğiyle aldığı kararda şöyle denildi: “Davanın durumu ve uyuşmazlığın tüzel niteliğine nazaran, yürütmenin durdurulması isteminin, davalı yönetimin savunması alındıktan yahut yasal savunma verme müddeti geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 16. hususunun 5. fıkrası uyarınca dava konusu düzenlemeye ait süreç evrakının aslı yahut onaylı örneğinin savunma ile birlikte gönderilmesi gerektiğinin davalı yönetime bildirilmesine, 06/08/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

‘HUKUKİ ÇABAMIZ SÜRECEK’

Gazeteciler Cemiyeti Lideri Nazmi Alım, Danıştay’ın bu kararı hakkında şu açıklamayı yaptı: “Danıştay’a ve Anayasa Mahkemesi’ne, türel bütün karar ve metinlere rağmen Bağlantı Başkanlığı ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla yeni bir Basın Kartı Yönetmeliği hazırlamıştı. Hukuk tanımaz bu hale karşı basın meslek örgütleri olarak meslektaşlarımızın yasal haklarını savunma vazifemiz nedeniyle davalar açtık. Danıştay 10’uncu dairesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla ‘hukuki belirsizlik’ içerdiği tescillenen Basın Kartı Yönetmeliği’nin ilgili hususlarının yürütmesini durdurma kararını görüşmeden evvel Bağlantı Başkanlığı’nın savunmasını istedi. Bu olağan bir süreçtir, hukuk işleyecektir. Meslektaşlarımızın basın kartı almasını engelleyen, tüzel belirsizliklerle ve keyfi münasebetlerle basın kartı verip vermeme kararı alan, gazeteci olmayan bireylere, memurlara, İrtibat Başkanlığı’nın iş birliği yaptığı tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine basın kartı dağıtma imkanı getiren son Basın Kartı Yönetmeliği bir türel metin olmaktan uzaktır. Meslektaşlarımız için türel çabamız sürecek. Danıştay’ın bu yönetmelikteki hukuk dışı hususları iptal edeceğine inanıyoruz.” (ANKA)

BENZER KONULAR