Resmi Gazete’de bugün (21.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Mevti yahut Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret …

21 Eylül 2021 102 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Mevti yahut Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret Müsaadelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Batman Üniversitesi Bayan ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli Sportmen Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ANA STATÜ

–– Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

BİLDİRİLER

–– Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara Ait Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– Bankalarca Risk İdaresine Ait Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR