Kılıçdaroğlu’ndan sol/sosyal demokrat 96 siyasi partiye mektup

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Barış Günü kapsamında 96 siyasi partiye gönderdiği mektupta, “Göç akınlarını …

22 Eylül 2021 53 views 0
reklam

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Barış Günü kapsamında 96 siyasi partiye gönderdiği mektupta, “Göç akınlarını sona erdirmek, sığınmacıların yaşadığı insani krizi çözmek için demokrasi ve insan hakları uğraşı veren hepimize, çatışmalara son vermek ve global bir kalkınma atağını başlatmak tarafında tarihî bir sorumluluk düşüyor” tabirlerini kullandı.

CHP Genel Lideri Kılıçdaroğlu, BM Dünya Barış Günü kapsamında, Sol/Sosyal Demokrat 96 siyasi partiye, ‘Sosyal Dünya’yı Kurmak ve Milletlerarası Dayanışmayla Sığınmacı Problemini Çözmek’ başlıklı mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, bu davet mektubunu tarihî bir sorumluluk şuuruyla kaleme aldığını belirterek, “İnsanlık, bir defa daha keskin bir yol ayrımının eşiğinde bulunuyor. Yüzlerce yıllık ortak demokrasi birikimimiz hem ülkelerimiz içerisinde hem de memleketler arası toplumda büyük zorlukların içinden geçiyor. Bu güç imtihanlar içerisinde tahminen de en trajik olanını, bilhassa bölgemizde bitmeyen çatışmaların ve savaşların da sonucunda milyonlarca insanın yer değiştirmek zorunda kalması oluşturuyor” dedi.

‘SOSYAL DÜNYAYI İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ’

Yerinden edilen milyonlarca insanın yüzleştiği insani kriz karşısında ne hükümetlerin ne de milletlerarası toplumun şimdiye kadar âlâ bir imtihan veremediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, milyonlarca insan hayatının mali müzakerelerin yanı sıra siyasi pazarlıklara dahi bahis olduğunu belirterek, şu sözlere yer verdi:

“Böylesine kuvvetli bir dönemeçte; gereksinimimiz, insan hayatı üzerinden siyasi pazarlıkların yerine insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü bedellerine dayanan ortak bir tahlili ortaya koyacak milletlerarası dayanışma ve iş birliğidir. Daima birlikte, ‘Sosyal Dünya’yı inşa etmek zorundayız. Göç akışını durdurmak ve mültecilerin konutlarına inançlı bir biçimde dönmelerini sağlamak için milletlerarası hukuka ve insan haklarına dayalı bütünsel bir çerçeveye çok muhtaçlık vardır. Kısa vadede, mevtten kaçan ve hayat hakları için çaresizce öteki ülkelere sığınan herkesi korumak her ülkenin ortak insani vazifesi olmalıdır. Orta ve uzun vadede ise BM Cenevre Kontratı’nda belirtilen milletlerarası hukuk standartlarına uygun olarak çatışmaların, istikrarsızlıkların ve sosyoekonomik yıkımın sona erdirilmesi ve mağdurların ömür haklarının korunması gerek. Bunun için bütün demokratik siyasi partilerin inisiyatif alarak birlikte hareket etmesi ve milletlerarası topluma öncülük etmesi gerektiğine inanıyoruz. Böylelikle, inşa edeceğimiz ‘Sosyal Dünya’ ile kitlesel göçleri önlemiş ve yaşanabilir bir dünyayı gelecek jenerasyonlara bırakmanın sorumluluğunu yerine getirmiş olacağız. Toplumsal Dünya’nın inşasında, milletlerarası iş birliği ve dayanışmayla elde edilen ekonomik ve mali kaynakların, çatışma bölgelerinde ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için kullanılması gerek. Ekonomik fonların ve yatırımların mültecileri muhakkak bir tampon bölgede tutmak için değil, kendi ülkelerindeki altyapıyı ve kamu hizmetlerini tekrar inşa etmek için kullanılmasını destekliyoruz. Dünyanın bunu yapacak kaynakları var. Hatta şu ana kadar güvenlik sonlarımızı aşan askeri müdahaleler ve göçü durdurmak için harcanan kaynaklar muhtaçlıktan fazla olabilir. Kıymetli olan bunu yapma iradesini göstermek ve buna nazaran hareket etmektir.”

‘SORUNUN DEĞİL TAHLİLİN KESİMİ OLMALIYIZ’

Kılıçdaroğlu, göç krizinin ve sığınmacıların yaşadığı insani krizin süratli, barışçıl, demokratik ve toplumsal eşitlikçi tahlilinin her ülkedeki demokratik kurumların misyonu olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar; demokratik kurumları ve kıymetleri kabul etmeyen otoriter parti ve idareler, göç krizini siyasi propaganda materyali olarak kullandılar. Toplumların kaygı ve kaygılarını suiistimal ettiler. Bu popülist anlayış, demokratik kurumlara büyük hasar verdi; ırkçılığı, ayrımcılığı ve nefret hatalarını besledi. Göç krizinin ve sığınmacı probleminin barışçıl ve demokratik tahlili, sağ popülizmin elindeki en büyük siyasi silahı da bertaraf etmek ve demokratik kurumlarımızı muhafaza manasına gelecektir. Yüzyılımızın en büyük trajedisi haline gelen, bitmek bilmeyen savaşlar ve çatışmalar sonucunda ortaya çıkan göç akınlarını sona erdirmek, sığınmacıların yaşadığı insani krizi çözmek için demokrasi ve insan hakları gayreti veren hepimize çatışmalara son vermek ve global bir kalkınma atılımını başlatmak istikametinde tarihi bir sorumluluk düşüyor. ‘Sosyal Dünya’yı inşa etmek için, tarih karşısındaki demokratik sorumluluğumuzu yerine getirmeli ve sorunun değil tahlilin modülü olmalıyız.” (DHA)

BENZER KONULAR