Resmi Gazete’de bugün (23.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına …

23 Eylül 2021 89 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Tahsil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 Tarihli ve E: 2020/18, K: 2021/38 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/9957 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2016/9076 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

BENZER KONULAR