Resmi Gazete’de bugün (28.09.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Kör, Görme Engelli yahut Diğer Bir Nedenle Basılı Gereç Okuma Engelli Bireylerin …

28 Eylül 2021 70 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Kör, Görme Engelli yahut Diğer Bir Nedenle Basılı Gereç Okuma Engelli Bireylerin Yayımlanmış Yapıtlara Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4509)

–– Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan “Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016)”in İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4510)

YÖNETMELİKLER

–– Ulusal Savunma Bakanlığı İşçi ve Askerî Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği

–– Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti Süreçleri Yönetmeliği

–– Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/13863 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/18505 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

BENZER KONULAR