Resmi Gazete’de bugün (14.10.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARI –– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4619) ATAMA KARARI …

14 Ekim 2021 26 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4619)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2021/497)

YÖNETMELİKLER

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

–– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Dayanaklı Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2018/30296 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

BENZER KONULAR