Resmi Gazete’de bugün (19.10.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİK –– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın …

19 Ekim 2021 57 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİK

–– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– Vergi Yol Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sıra No: 532)

HEYET KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 14/10/2021 Tarihli ve 10492 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR