Bütçe maratonu başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir ayı aşacak bütçe maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan Bütçe Kurulu’nda …

20 Ekim 2021 66 views 0
reklam

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir ayı aşacak bütçe maratonu başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan Bütçe Kurulu’nda yaptığı sunumda, “Yılın üçüncü çeyreği prestijiyle kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması olağanlaşma sürecine değerli katkı sağlamıştır. Son çeyrekte de iktisatta canlılığın devam ederek 2021 yılı genelinde ekonomimizin yüzde 9 büyümesi beklenmektedir” dedi.

Oktay, bu yıl GSYH’nin yüzde 3,5’i kadar bir bütçe açığı öngördüklerini belirtti ve “Bütçe açığının program devrinde sırasıyla yüzde 3,5, yüzde 3,2 ve yüzde 2,9 düzeylerinde gerçekleşmesini hedefliyoruz” dedi.

Oktay, bir kaç ay evvel açıklanan OVP’de ayrıntıları yer aldığı üzere 2022 bütçesinde bütçe masraflarının 1,75 trilyon TL, faiz hariç sarfiyatların 1,51 trilyon TL, bütçe gelirlerinin 1,47 trilyon TL, vergi gelirlerinin 1,26 trilyon TL ve bütçe açığının 278,4 milyar TL olarak öngörüldüğünü hatırlattı.

2022 bütçe gelirleri alt kalemleri

Oktay sunumunda bütçe gelirleri alt kalemlerini şöyle sıraladı:

 • Gelir Vergisi 257,2 milyar lira
 • Kurumlar Vergisi 172,4 milyar lira
 • Özel Tüketim Vergisi 219,4 milyar lira
 • Dâhilde Alınan KDV 123,9 milyar lira
 • İthalatta Alınan KDV 290,8 milyar lira
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 24,6 milyar lira
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 34,3 milyar lira
 • Damga Vergisi 34,3 milyar lira
 • Harçlar 43,7 milyar lira
 • Öteki Vergiler 57,7 milyar lira
 • Vergi Dışı Gelirler 214,3 milyar lira

Mali disiplin vurgusu

Oktay’ın sunumunda mali disiplin vurgusu da öne çıktı. Oktay “2022’de mali disipline kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli kullanılması sağlanacak ve tasarrufları arttıracak yapısal
değişiklikler hayata geçirilecektir.” tabirlerini kullandı.

2022 yılı bütçesinin nitelikli istihdam oluşturan, ihracata dayalı, istikrarlı, istikrarlı ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısı oluşturma hedefi doğrultusunda salgın sonrası toparlanma
sürecinde büyüme potansiyelini arttırma, Türkiye’nin yeşil dönüşümünü ivmelendirme ve ulusal teknoloji atağı çerçevesinde yenilikçiliği yaygınlaştırma amaçlarını desteklediğini söyleyen Oktay, sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının arttırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık unsurları temelinde verginin tabana yayılması ve istekli ahengin artırılmasına yönelik çalışmaların 2022 yılı bütçesinde de sürdürüleceğini söz etti.

2022 bütçesinde de yatırımlara kıymet verdiklerini belirten Oktay 11. Kalkınma Planı çerçevesinde sanayi, sıhhat, eğitim, ulaştırma, Ar-Ge ve ziraî sulama üzere bölümlere öncelik vermeye
devam edeceklerini söyledi.

BENZER KONULAR