Resmi Gazete’de bugün (26.10.2021)

YASAMA KISMI KANUNLAR 7338 Vergi Tarz Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7339 Kooperatifler Kanunu ile Birtakım …

26 Ekim 2021 48 views 0
reklam

YASAMA KISMI

KANUNLAR

7338 Vergi Tarz Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7339 Kooperatifler Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7340 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Memleketler arası Kriminal Polis Teşkilatı-Interpol Ortasında 2021 Yılında İstanbul’da Düzenlenecek 89. Genel Şura Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere Ait Muahedenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4634)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME SÜRECİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Yol ve Asıllara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıhhat Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİ

–– Toplumsal Güvenlik Kurumu Sıhhat Uygulama Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

ŞURA KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Konseyinin 21/10/2021 Tarihli ve 9883 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/9/2021 Tarihli ve 2018/20608 Müracaat Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Altıncı Dairesine İlişkin Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

BENZER KONULAR