Kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istinasının esasları belirlendi

TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılacak kur muhafazalı mevduatta kurumlar vergisi istisnasının temelleri …

11 Şubat 2022 45 views 0
reklam

TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılacak kur muhafazalı mevduatta kurumlar vergisi istisnasının temelleri belirlendi.

Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın (GİB), Resmi Gazete’de yayımlanan ve kurumlar vergisi genel bildiriminde değişiklikler yapan bildirisinde, kurumlar vergisi kanununda 7352 sayılı kanunla kurumlar vergisi kanununa eklenen süreksiz unsurla kelam konusu istisnaya atıf yapılarak, mükelleflerin 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak’tan itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyelerinin kurumlar vergisi kanununun bu süreksiz unsur kapsamında olduğu belirtildi.

Buna nazaran, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında yabancı para ve altın hesaplarını dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden, kurumlar vergisi kanununun süreksiz 14. hususunda öngörülen mühlet ve formda TL’ye çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabilecekler.

Mükelleflerin bu kapsamda yabancı paralarının dördüncü süreksiz vergilendirme periyoduna ait periyot sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı çıkarları kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

İstisna uygulanacak meblağın hesabı

Mükelleflerin yıl sonu bilançolarında yer alan yabancı paralarının yalnızca bir kısmının bu düzenleme kapsamında TL mevduat yahut katılma hesabına dönüştürülmesi halinde, periyot sonu prestijiyle kur farkı değerlemesinden doğan kambiyo kârının istisna uygulanacak kısmı, TL’ye dönüştürülen yabancı paraların mükellefin 31 Aralık 2021 tarihli bilançosunda yer alan yabancı para hesabına oranı dikkate alınmak suretiyle tespit edilecek.

Bu değerlemede yalnızca 31 Aralık 2021 tarihli bilançoda yer alan ve bu kanun kapsamında dönüştürülebilir nitelikteki yabancı paralar dikkate alınabilecek.

Kur çıkarlarına yönelik istisna

Bildirime nazaran, 2021 yıl sonu bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü süreksiz vergilendirme periyoduna ait beyannamenin verilme tarihine kadar TL mevduat yahut katılma hesaplarına aktaran mükelleflerin, TL’ye dönüşümden kaynaklanan kur farkı çıkarları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Buna nazaran, 1 Ocak’tan TL mevduat yahut katılma hesabının açılış tarihine kadar olan periyoda ait kur farkı karı istisna kapsamında pahalandırılacak.

Dönüştürülen yabancı paraların aktarıldıkları TL mevduat yahut katılma hesaplarından vade sonunda elde edilen faiz yahut kar hissesi gelirleri ile öteki yararlar kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Altın hesaplarına ait istisnalar

Mükelleflerin işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinin 2022 yılı sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında, bu hesapların TL mevduat yahut katılma hesabına dönüştüğü tarihte doğan yararlar, vergilendirme periyot sonlan prestijiyle tahakkuk eden faiz ve kar hissesi gelirleri ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar hissesi gelirleri ile öteki çıkarlar kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

TL mevduat ve katılma hesabından, vadeden evvel çekim yapılması durumunda yararlanılan kurumlar vergisi istisnası nedeniyle vaktinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

BENZER KONULAR