Resmi Gazete’de bugün (11.02.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik …

11 Şubat 2022 83 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Kurumlar Vergisi Genel Bildirisi (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 19)

–– Vergi Yordam Kanunu Genel Bildirisi (Sıra No: 536)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/5)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/6)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/34548 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2019/1628 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR