Resmi Gazete’de bugün (19.02.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ –– Bağlantı Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik …

19 Şubat 2022 148 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

–– Bağlantı Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 92)

–– Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 93)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR KONSEYİ KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Konseyine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

–– Savunma Sanayii Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Binalarda Güç Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toplumsal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Dataların Korunmasına ve İşlenmesine Ait Yönetmelik

–– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Bildirisi (Sıra No: 74) (Parasal Hudutlar ve Oranlar)

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Bildirimi (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Metot ve Esasları)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sıra No: 75)

HEYET KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 17/02/2022 Tarihli ve 10796 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

BENZER KONULAR