Resmi Gazete’de bugün (22.02.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YARGIÇLAR VE SAVCILAR HEYETİ KARARLARI –– Yargıçlar ve Savcılar Heyetine İlişkin Kararlar YÖNETMELİKLER –– Hazine ve …

22 Şubat 2022 125 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YARGIÇLAR VE SAVCILAR HEYETİ KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyetine İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sıhhat Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİM

–– Kırsal Kalkınma Takviyeleri Kapsamında Ferdi Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2021/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2022/3)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/59, K: 2021/90 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2018/24998 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2018/25664 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2019/16560 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

BENZER KONULAR