Swift nedir? Ne için kullanılır?

Swift (Society for Worldwide Interbank Fi­nancial Telecommunication), yani Dünya Bankalar Ortası Finansal İrtibat Top­luluğu, 1973’te 15 ülkeden …

25 Şubat 2022 51 views 0
reklam

Swift (Society for Worldwide Interbank Fi­nancial Telecommunication), yani Dünya Bankalar Ortası Finansal İrtibat Top­luluğu, 1973’te 15 ülkeden 239 banka­nın iştiraki ile kurulmuştur ve merkezi Belçika’dadır.

Swift’in esas emelleri finansal süreçleri standart hale getirmek ve ko­laylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve süreç risklerini azaltmaktır. Bu hedef­lere ulaşmak için Swift’e 200’ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye olmuştur.

Swift üyelerine stan­dartlaşmış bir haberleşme ortamı sağ­layarak yeni iş fırsatları ve gelir akım­ları yaratmıştır. Para transferleri her bankaya has şifrelerin kullanımı ile yapılır. 2019 sonunda üye banka yahut finans kurumu sayısı 11 bini aşmıştır.

Swift’ten evvel Telex milletlerarası fon transferlerinde kullanılan tek enstrümandı. Swift üzere bütünsel bir kod sistemine sahip olmayan Telex, güvenlik ve sürat sorunlarına neden oluyordu. Bu sorunların tahlili için Swift sistemi 1973 yılında kullanılmaya başlandı.

Swift sistemini kimler kullanıyor?

Swift işletme ve bireylere para transferi yapabilmeleri için birçok servis sunuyor. Swift’in kurucuları sistemi Hazine ve öteki taraflarla daha koaly bir ödeme bağlantısı kurmayı amaçlıyordu. Ancak sonrasında Swift giderek yaygınlaşarak birçok kurum tarafından kullanılmaya başlandı.

Günümüzde Swift sistemini kullanan kurumlar ve bireyler şöyle sıralanabilir:

  • Bankalar
  • Aracı kurumlar
  • Menkul değer satıcıları
  • Varlık idare şirketleri
  • Borsalar
  • Hazineciler
BENZER KONULAR