Zeytinlik alanda maden çalışmasına şartlı izin

Maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karar, 1 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı’nın …

01 Mart 2022 68 views 0
reklam

Maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karar, 1 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı’nın maden yönetmeliğine bir unsur ekleyen yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda ülkenin elektrik muhtaçlığını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine müsaade verilebilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ise şöyle:  “21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115 inci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Ülkenin elektrik gereksinimini karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin öteki alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi koşuluyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin alanının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, alanda madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ait süreksiz tesisler inşa edilmesine kamu faydası dikkate alınarak Bakanlıkça müsaade verilebilir. Zeytin alanının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda alanda madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ait süreksiz tesisler inşa edilmesine kamu faydası dikkate alınarak Bakanlıkça müsaade verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile muadil büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi mecburidir. Bu fıkra kapsamında zeytin alanının taşınmasına ait tüm masraflardan ve zeytin alanının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi istikametinde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin alanının taşınmasına ait metot ve asıllar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ait yordam ve asıllar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”

HUSUS 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3- Bu Yönetmelik kararlarını Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanı yürütür.”

Hibya Haber Ajansı

BENZER KONULAR