Zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmelik yürürlükte

Zeytinliklerde madencilik faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik yürürlüğe alındı. 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin …

01 Mart 2022 43 views 0
reklam

Zeytinliklerde madencilik faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik yürürlüğe alındı.

30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115. unsuruna yapılan eklemeyle kelam konusu alanlarda muhakkak kurallar altında madencilik yapılabileceği belirtildi.

Buna nazaran, elektrik muhtaçlığını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin öbür alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi koşuluyla zeytin alanının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, alanda madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ait süreksiz tesisler inşa edilmesine Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı müsaade verebilecek.

Yönetmeliğe nazaran zeytin alanının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda alanda madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ait süreksiz tesisler inşa edilmesine kamu faydası dikkate alınarak Bakanlıkça müsaade verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile muadil büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zarurî olacak.

Zeytin alanının taşınmasına ait tüm masraflardan ve zeytin alanının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi istikametinde lehine karar verilen kişi sorumludur.

Bu fıkra kapsamında zeytin alanının taşınmasına ait tarz ve asıllar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ait metot ve temeller Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.

BENZER KONULAR