Resmi Gazete’de bugün (03.03.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARI –– Ukrayna’dan Yapılacak Tarım Eserleri İthalatında Uygulanacak Temeller Hakkında Karar (Karar …

03 Mart 2022 139 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Ukrayna’dan Yapılacak Tarım Eserleri İthalatında Uygulanacak Temeller Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5251)

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Takımlarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek Seçim Konseyi Disiplin Heyetleri ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Batman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

BENZER KONULAR