Yüzde 100’ü aşan üretici enflasyonu 27 yılın zirvesinde

Üretici fiyatlarındaki artış Şubat ayında da sürdü. TÜİK datalarına nazaran, üretici fiyatları artışı 27 yılın tepesine çıktı. Şubat ayında …

03 Mart 2022 59 views 0
reklam

Üretici fiyatlarındaki artış Şubat ayında da sürdü.

TÜİK datalarına nazaran, üretici fiyatları artışı 27 yılın tepesine çıktı. Şubat ayında, aylık yüzde 7,2 olarak görülen üretici fiyatlarındaki artış, yıllık bazda yüzde 105,01 olarak kaydedildi.

Güçte artışlar yüzde 200 aştı

Yıllık en düşük artış yüzde 33,73 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 34,41 ile giysi eşyası, yüzde 37,68 ile temel eczacılık eserleri ve müstahzarları alt bölümlerinde görülürken, güçte önemli artışlar gerçekleşti. Ham petrol ve doğal gaz yüzde 213,67, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 202,51 ve kok ve rafine petrol eserleri yüzde 198,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt bölümler oldu.

İmalat endeksi yıllık yüzde 97,86 arttı

Endüstrinin dört kesiminin yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,70, imalatta yüzde 97,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 202,51 ve su temininde yüzde 33,73 artış oldu.

Ana sanayi kümelerinin yıllık değişimleri; orta malında yüzde 115,13, sağlam tüketim malında yüzde 69,20, dayanıksız tüketim malında yüzde 70,00, güçte yüzde 188,47 ve sermaye malında yüzde 71,90 artış olarak gerçekleşti.

Endüstrinin dört bölümünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,39, imalatta yüzde 5,60, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,66 ve su temininde yüzde 7,37 artış olarak görüldü.

En düşük orta malı

Ana sanayi kümelerinin aylık değişimleri; orta malında yüzde 5,33, sağlam tüketim malında yüzde 7,66, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,38, güçte yüzde 19,98 ve sermaye malında yüzde 4,79 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE’ye nazaran 20 alt kesim daha düşük, 9 alt kesim daha yüksek değişim gösterirken Aylık Yİ-ÜFE’ye nazaran 18 alt bölüm daha düşük, 11 alt dal daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en düşük artış; yüzde 1,20 ile tütün eserleri,yüzde 2,82 ile giysi eşyası, yüzde 2,90 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik eserler alt dallarında gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 24,66, ham petrol ve doğal gazyüzde 20,52 ve temel eczacılık eserleri ve müstahzarları yüzde 17,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt bölümler oldu.

BENZER KONULAR