Satın almalarda Rekabet Kurulu eşiği yükseltildi

Şirket birleşme ve devralmalarında Rekabet Konseyi müsaadesi gerektirecek nakdî eşik yükseltildi. Rekabet Şurasından müsaade alınması gereken …

04 Mart 2022 41 views 0
reklam

Şirket birleşme ve devralmalarında Rekabet Konseyi müsaadesi gerektirecek nakdî eşik yükseltildi.

Rekabet Şurasından müsaade alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında bildiride değişiklikler yapan bildiri Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna nazaran şirket birleşme ve devralmalarında süreç taraflarının Türkiye ciroları toplamı 750 milyon TL’yi aşması halinde Rekabet Heyeti müsaadesine tabi olacak. Bu hudut 100 milyon TL olarak uygulanıyordu.

Yapılan düzenlemeyle getirilen yeni karara nazaran, süreç taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının farklı başka 250 milyon TL’yi aşması halinde Rekabet Konseyi’ne müsaade için başvurulması gerekecek. Evvelki uygulamada hudut bu hudut kararı, “işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının başka ayrı 30 milyon TL’yi geçmesi” halinde uygulanıyordu.

e-Devlet üzerinden de bildirim yapılabilecek

Bildirime nazaran, devralma süreçlerinde devre bahis varlık ya da faaliyetin, birleşme süreçlerinde ise süreç taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon TL’yi ve başka süreç taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TL’yi aşması halinde, sürecin tüzel geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Heyeti’nden müsaade alınması zarurî olacak. Evvelki uygulamada bu hudutlar sırasıyla 30 milyon TL ve 500 milyon TL olarak uygulanıyordu.

Bildiriyle, kelam konusu unsura eklenen fıkraya nazaran, Türkiye coğrafik pazarında faaliyet gösteren yahut ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ait süreçlerde; öngörülen 250 milyon TL eşikleri aranmayacak.

Yapılan düzenlemeye nazaran ayrıyeten, birleşme ve devralmaların bildiriminin e-Devlet üzerinden yapılabilmesine imkan tanındı.

BENZER KONULAR