Hacizli taşınırların elektronik ortamda satışına ilişkin esaslar belirlendi

Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğine nazaran, taşınırın satışı açık artırma ile yapılacak. Birinci ve …

08 Mart 2022 46 views 0
reklam

Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğine nazaran, taşınırın satışı açık artırma ile yapılacak. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırma başlangıç tarihinden en az 15 gün evvel ilan edilecek.

Elektronik Satış Portalında yapılacak ilan ve şartname artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren 1 ayı geçmeyecek biçimde belirlenecek. Elektronik Satış Portalında yapılan açık artırmada teklif verme mühleti 7 gün olarak belirlendi.

Açık artırmada en düşük teklif 100 TL olacak

Artırmaya katılabilmek için mahcuz malın muhammen değerinin %10’unu karşılayacak fiyattaki nakit teminat en geç artırma müddetinin bitiminden evvelki gün 23:30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılacak.

Açık artırmada teklif verenlerin şahsî bilgileri, artırma müddeti içinde bilişim sistemini işleten kamu vazifelileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler ortasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen değerinin binde 1’inden ve her hâlde 100 TL’den az olamayacak. En yüksek teklifi veren, artırma mühleti içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satış bedelini satışı yapan icra dairesi hesabına ödemek zorunda olacak. Satılan mal, ihale katılaşmadan teslim edilmeyecek ve resmi sicilde alıcı ismine tescil edilmeyecek.

Uygulama ülke genelinde en geç 1 yıl içinde başlayacak

Yönetmelikle getirilen düzenleme, Adalet Bakanlığınca resmi internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceği duyurulan vilayet yahut ilçelerde belirlenen tarih prestijiyle ilanı yapılacak artırmalarda, ülke genelinde ise bugün prestijiyle en geç bir yılın sonunda ilanı yapılacak artırmalarda uygulanacak.

BENZER KONULAR