ILO’dan kadını ‘bakım’ sorumluluğundan kurtaracak öneri

Milletlerarası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan yeni rapora nazaran, bakım hizmetlerinde var olan kıymetli açıkların giderilmesiyle …

08 Mart 2022 51 views 0
reklam

Milletlerarası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan yeni rapora nazaran, bakım hizmetlerinde var olan kıymetli açıkların giderilmesiyle yaklaşık 300 milyon iş yaratılabilir ve yoksulluğu azaltacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edecek, çocuk ve yaşlı bakımını destekleyecek daima bakım döngüsü oluşturulabilir.

Çalışma Ömründe Bakım: Toplumsal Cinsiyet Açısından Daha Adil bir Çalışma Ömrü İçin Bakım Müsaadesi ve Hizmetlerine Yönelik Yatırımlar başlıklı rapora nazaran, üreme çağındaki her on bayandan üçüne, yani 649 milyon bayana sağlanan annelik muhafazası yetersiz kalıyor; ILO’nun 2000 tarihli ve 183 sayılı Analığın Korunması Mukavelesi ’nin temel gereklerini karşılamıyor.

Kontrat, bayanlara en az 14 haftalık doğum müsaadesi verilmesini ve bu müddet boyunca, toplumsal sigorta yahut kamu fonlarından karşılanacak biçimde, bayanın evvelki karının en az üçte ikisi meblağında fiyat ödenmesini mecburî tutuyor. Çalışmaya nazaran, her ne kadar “ücretli doğum müsaadesi yahut annelik müdafaası kozmik insan ve çalışma haklarından biri” olsa da, rapor kapsamında incelenen 185 ülkenin 82’si bu standartları karşılamıyor. Islahat şimdiki süratiyle sürerse, incelenen ülkelerde taban doğum müsaadesi haklarını elde etmek en az 46 yıl alacak; bu da BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ilgili gayesinin 2030 yılına kadar gerçekleştirilemeyeceği manasına geliyor.

Cinsiyete yönelik eşit müsaade sağlanmalı

Rapora nazaran, hem anne hem de babaların iş ve aile sorumluluklarını dengelemelerine yardımcı olan babalık müsaadesi hakkının olmadığı ülkelerde yaşayan en önemli üreme çağındaki erkeklerin sayısı 1,2 milyarın üzerindedir. Bu hakkın tanındığı ülkelerde ise, ki bu dünya genelinde ortalama dokuz günlük bir müsaade müddetidir, kâfi değildir ve büyük bir “cinsiyete dayalı müsaade açığı” oluşturuyor.

Rapor, daha yeterli ve toplumsal cinsiyet açısından daha eşit bir çalışma ömrünü oluşturmanın çığır açıcı bir yolunu oluşturacak, üniversal erişime dayalı dönüştürücü bakım siyasetleri paketinin oluşturulmasına yönelik “yatırım yapılması için güçlü bir gerekçe” ortaya koyuyor. Cinsiyetlere yönelik eşit müsaade imkanları, herkes için genel çocuk bakımı ve uzun müddetli bakım hizmetlerine yapılacak yatırımlar sayesinde 2035 yılına kadar 299 milyon yeni iş yaratılabilecek. Kelam konusu siyaset açıklarını gidermek içinse 2035 yılına kadar yıllık 5,4 trilyon dolar (toplam yıllık GSYH’nin yüzde 4,2’si kadar) yatırıma gereksinim duyuluyor, ki bu meblağın bir kısmı ek karlardan elde edilecek vergi gelirleri ve istihdam artışı ile dengelenebilir.

Raporu pahalandıran ILO Çalışma Şartları ve Eşitlik Yöneticisi Manuela Tomei, “Çocuklara âlâ birer başlangıç sağlayacak, bayanların iş gücünde kalmaya devam etmelerini destekleyecek, ailelerin yahut bireylerin yoksulluğa düşmesini engelleyecek bakım sürekliliğini oluşturmak için, bakım siyaset ve hizmetlerini sunma biçimimizi yeni baştan düşünmeliyiz. Bakım konusundaki bu açıkların giderilmesi, sıhhat ve geçim kaynaklarının yanı sıra temel hakları, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve daha yüksek seviyede temsili destekleyecek bir yatırım olarak görülmelidir” dedi.

BENZER KONULAR