Resmi Gazete’de bugün (08.03.2022)

YASAMA KISMI KANUN 7381 Nükleer Düzenleme Kanunu YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Nükleer Düzenleme Kurumunun …

08 Mart 2022 106 views 0
reklam

YASAMA KISMI

KANUN

7381 Nükleer Düzenleme Kanunu

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 95)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Tarım Topraklarının Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5258)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5259)

–– Ekli Liste ve Haritalarda Bilgileri ile Güzergâhları Yer Alan Doğal Gaz Boru Sınırlarının Üretimi Gayesiyle Kelam Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlar ile Projeler Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Güç Nakil Çizgileri, Katodik Muhafaza Sınırları ve Anot Yataklarının İmali Maksadıyla Gereksinim Duyulan Taşınmazların Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5260)

–– İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde Bulunan ve 1/10/2007 Tarihli ve 2007/12668 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararıyla İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamına Giren, Mülkiyeti Hazineye İlişkin Taşınmazın Bedelsiz Olarak İzmir Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5261)

–– Türkiye Varlık Fonunun Varlıklarına Ait Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5262)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/87, 88)

YÖNETMELİKLER

–– Nükleer Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5263)

–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Yolu Hakkında Yönetmelik

–– İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Engelli Bireylere Yönelik İmtihan Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sıhhat Kurallarına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– Satış Sarfiyatları Tarifesi

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılmasına Ait Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR