“Savaş enerjideki dengeleri yeniden belirleyecek”

Rusya ve Ukrayna ortasındaki sıcak savaş, artan güç krizinin tesirlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Doğalgaz başta olmak güç bölümünü …

08 Mart 2022 47 views 0
reklam

Rusya ve Ukrayna ortasındaki sıcak savaş, artan güç krizinin tesirlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Doğalgaz başta olmak güç bölümünü etkileyen savaşın, dünyanın ekonomik istikrarlarını altüst edebileceği öngörülüyor. Güçte ve doğalgazda arz güvenliğinin ön plana çıktığı bu süreçte, Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük milletlerarası güç fuarı ICCI – Memleketler arası Güç ve Etraf Fuar ve Konferansı, 16-18 Mart 2022 tarihleri ortasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak.  Türkiye Cumhuriyeti Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın takviyesi ile Sektörel Fuarcılık ve Kojentürk Derneği tarafından 26.sı düzenlenecek fuar, Türkiye gücünün geleceğini değerlendirirken gündeme ait hususları masaya yatıracak.

 GELECEĞİN GÜÇ DÖNÜŞÜMÜ STRATEJİSİ ICCI’DA PAHALANDIRILACAK

 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’ndan sonra Avrupa Kurulu tarafından 2020’de son halini alan mutabakat, 2050’ye kadar AB’yi karbon nötr yapmayı hedefliyor. Türkiye’nin AB ile olan ticaret hacmi düşünüldüğünde büyük kıymet taşıyan süreç tıpkı vakitte son yıllarda gerileyen AB-Türkiye münasebetlerini yeni bir boyuta taşımak için değerli bir adım niteliği taşıyor. Bu kapsamda, oturumlarda AB’nin Yeşil Mutabakatı ve Sonda Karbon Vergisi tartışılacak.

 TÜRKİYE’NİN YEŞİL HİDROJEN ÜRETİM POTANSİYELİ 3.4 MİLYON TON

 Birçok ülkenin belirlediği karbonsuzlaşma maksatları göz önünde alındığında değerli bir güç üretim kaynağı olarak öne çıkan hidrojen, Türkiye’de hatırı sayılır bir potansiyele sahip. SHURA Güç Dönüşümü Merkezi, Türkiye’nin 2050’de yıllık 3,4 milyon ton yeşil hidrojen üretme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor. Bu kapsamda, fuarda gerçekleştirilecek oturumlarda Türkiye’de “Yeşil Hidrojen” oturumu ile Türkiye’nin yeşil hidrojen potansiyeli üzere kıymetli husus başlıkları pahalandırılacak. Sera gazları üretimini azaltmaya yönelik Dekarbonizasyon süreci gözden geçirilecek, karbon ayak izimizi azaltmak için Yenilenebilir Güçte Türkiye’nin Yol Haritası çizilecek ve Biyo Kaynaklardan Güç Üretimi’nin ayrıntıları incelenecek. İştirakçiler tıpkı zamanda Hidrojen Üretim Teknolojileri; Enerjisini Üreten Kentler, Bölgesel Güç, Seralar hakkında farklı uzmanları dinleme fırsatı bulacaklar.

Geçen yıl gerçekleşen COP26 doruğuyla birlikte dünya gündeminde kıymetli bir yer sahibi olan İklim Değişikliği konusu da konuşulacak kıymetli hususlar ortasında. Ayrıyeten, Nükleer Güç, Kömürden Çıkış Stratejileri, Yatırımcılar Oturumu, Varlık İdaresi ve Optimizasyon, YEK-G ve Güç Üretiminde Dijitalizasyon, MÜSİAD “Enerjide Akıllı Üretim ve Tüketim”, DEİK  “Küresel Pazarlarda Güç Alanında Oyuncu Olmak: Yurtdışında Güç İş Birlikleri” oturumları gerçekleşecek.  

40’A YAKIN OTURUM 

Siber Güvenlik, Uzaktan İzleme Sistemleri ve Hidrojen Ekonomisi’nin yanı sıra ayrıyeten hidrojenin sürdürülebilir bir güç kaynağı olarak potansiyeli Hidrojen Ekonomisi panelinde keşfedilmeye devam edilecek. Israil’de ulusal bir güç platformu sağlayan Smart Energy Association’ın ve ulusal ve milletlerarası paydaşlarla çalışan ve Alman hükümetine güç alanında dayanak veren Alman Güç Ajansı- DENA’nın oturumları da yer alacak. 

Ana teması İklim Değişikliğine Hassas, Sürdürülebilir, Verimli Güç Dönüşümü olarak belirlenen ICCI 2022 Konferansları’nda 3 gün boyunca 40’a yakın oturum gerçekleştirilecek. ICCI 2022’ye İtalya, Almanya, Danimarka, Finlandiya, İsrail, Azerbaycan, İran, Fas ve Angola’nın çeşitli bakanlıkları, dernekleri ve tertiplerinden 20’ye yakın üst seviye konuk katılacak.

Hibya Haber Ajansı

BENZER KONULAR