Resmi Gazete’de bugün (10.03.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği –– Hazine ve Maliye Bakanlığı …

10 Mart 2022 137 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği

–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİ

–– Değerli Maden ve Değerli Taş Tahlilinde Yetki Verilecek Ayar Meskenlerinin Standartları, Seçimi ve Kontrol Asıllarının Belirlenmesine Ait Bildiri

DÜZELTME: Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/1) ile İlgili

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

BENZER KONULAR