Bakan Yanık, ‘Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı açıkladı

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık tarafından hazırlanan birinci Sivil Toplum Vizyon Evrakı ve 2022-2023 Eylem Planının 5 …

11 Mart 2022 64 views 0
reklam

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık tarafından hazırlanan birinci Sivil Toplum Vizyon Evrakı ve 2022-2023 Eylem Planının 5 temel maksadı bulunduğunu belirterek, ana maksadının ise Bakanlık ile sivil toplum iş birliğinin verimliliğini güçlendirerek vatandaşlara ulaşan toplumsal hizmet ile toplumsal yardımların niceliğini ve niteliğini artırmak olduğunu açıkladı.

Bakan Derya Yanık, Bakanlık tarafından hazırlanan “Sivil Toplum Vizyon Evrakı ve Aksiyon Planını (2022-2023)” düzenlenen tanıtım programında açıkladı.

Burada yaptığı konuşmada Yanık, ilgili bütün paydaşların iştirakiyle hazırladıkları vizyon dokümanı ve hareket planının, bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmalarda yol gösterici olması bakımından değer taşıdığını ve bunun deklarasyonuyla kamuoyuna taahhütte bulunduklarını vurguladı. Yanık, “Biz, evvel insan diyen, beşere hizmet etmeyi en aziz makam kabul eden bir kültürün mensuplarıyız. Bu anlayış, toplumsal devlet olma niteliğimizi güçlendirirken toplumsal adalet tabanını de pekiştiriyor.  Vatandaşlarımız ise verdiğimiz kelamları yerine getireceğimizi çok yeterli biliyor. 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde onların bu inançlarına layık olmaya çalışıyoruz.  Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığımız, son yıllarda yaptığı çalışmalarla faaliyetlerini yeterli tasarlamış ve sürekliliği olan bir sisteme dönüştürmeye çabalamaktadır.  Günümüz Türkiye’sinde toplumsal hizmetler, bireylere acil durum dayanağı sunmanın ötesine geçmiş durumdadır. Çalışmalarımızı organize ederken aile birliğine odaklandığımız üzere bayanlar, çocuklar, yaşlı ve engelliler, şehit yakınları ve gazilere özel uygulamalar da geliştiriyoruz.” diye konuştu.

“Bizim medeniyetimize vakıf medeniyeti denir”

Bütün vatandaşlara devletin şefkatli yanını hissettirmeyi hedeflediklerini belirten Yanık, “Gönüllülük temeliyle bir ortaya gelen insanların kurduğu bütün yapılar, yüzyıllardır devletimiz ve milletimiz ortasında sağlam köprüler inşa etmektedir. Bizim medeniyetimize vakıf medeniyeti denir. Osmanlı kültürü bir manada vakıf medeniyetidir. Vakıf medeniyetinin iki tarafı vardır. Vakfeden kadar vakfedileni kabul eden de değerlidir. Yani bizim medeniyetimizde yalnızca vermek değil, verene verme imkânı sunanlar da değerlidir. Alan tarafta değerlidir. Biz almayı bu manada hırpalanma olarak görmeyiz. Biz almayı aşağılanma olarak görmeyiz. Bizim için bu karşılıklı alakanın her iki tarafı da birebir derecede değerlidir. O yüzden vakıf medeniyeti bizim köklerimiz de bizim kültürel kodlarımız da son derece kıymetli, özel, değerli bir yer teşkil eder. Bu köprüler işte bu taraflar ortasında millet ve devlet ortasında kurduğumuz köprüler, günümüzde sivil toplum kuruluşları formunda kurumsal bir nitelik kazanmıştır.” sözlerini kulandı.

“STK’lerle iş birliğine özel ehemmiyet atfediyoruz”

Bakan Yanık, toplumsal siyasetlerin belirlenmesinde STK’lerle yapılan istişare toplantılarına ve iş birliğine özel ehemmiyet atfettiklerini belirterek, “Bu pahalı iş birliğini daima kılmak ismine bakanlığımızda birinci olarak Sivil Toplumla İş Birliği ve Proje Daire Başkanlığını kurmuş bulunuyoruz. İstişarenin kıymetinin farkında olarak sivil toplum kuruluşları ile birlikte üniversiteler, milletlerarası kuruluşlar, özel bölüm ve ilgili tüm paydaşlarımızla uyumumuzu geliştirmeyi, başkanlığımızın vazifeleri doğrultusunda ana gaye olarak belirledik.” dedi.

Geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdikleri birinci toplantıda, bayana yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla bir ortaya geldiklerini anlatan Bakan Yanık, “Ülkemiz öncelikle tüzel seviyede bayan haklarına garanti sağlamış ve her türlü ayrımcılığı önlemeye yönelik önlemler almıştır. Bakanlık olarak toplumsal adaleti güçlendirmek ismine, bayan erkek eşitliğine hassas planlama ve bütçeleme çalışmalarını yakın periyotta başlattık. Her ne sebeple olursa olsun bayana yönelik her türlü şiddet, ihmal ve istismarı, insanlığa karşı işlenmiş bir cürüm olarak görüyoruz. Bu sebeple şiddetin önlenmesi ve cezaların caydırıcı olması için STK’lerden de aldığımız geri bildirimlerle faal çalışmalar yürütmeye kararlıyız.” diye konuştu.

 

“Mağdur kimse kim olursa olsun ona tıpkı içtenlikle yardım etmeye çalışıyoruz”

İkinci toplantıyı geçen kasımda çocuk alanında faaliyet yürüten STK’lerle yaptıklarını, üçüncü toplantıyı da yeniden kasımda göç ve insani yardım konusunda yaptıklarını aktaran Bakan Yanık, 26 milyon mülteci, 82 milyon yerinden edilmiş insanın inançlı hayat alanı aradığı bir dünyada yaşamanın kendilerine yüklediği sorumlulukların farkında olduklarını vurguladı.

Bakan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tıpkı ülkemize sığınan Suriyeliler üzere, Iraklılar ve Afganlar gibi… Yardım tırlarımız bugün Ukrayna’ya temel gereksinim unsurları taşıyorlar, tıpkı Suriye’ye, Afganistan’a taşıdıkları gibi… Bizim bir özelliğimiz daha var. Bu millet vakıf medeniyetinin iliklerine kadar hisseden bir millet olduğu için yardım ettiğimiz, yardım edeceğimiz insanların etnisitesine, dinine, inancına, gözlerinin rengine, saçlarının rengine bakmıyoruz. Mağdur kimse kim olursa olsun ona tıpkı içtenlikle, birebir ciddiyetle tıpkı samimiyetle koşuyor, yardım etmeye çalışıyoruz. Savaşlar, açlık ya da iklim değişiklikleri, önümüzdeki periyotlarda bu hareketliliğin süreceğini maalesef bize gösteriyor. Dünya bu sıkıntıya bir tahlil aramak ve mümkünse bir tahlil bulmak zorunda. Türkiye de göçün yöneldiği inançlı ülkelerden birisi olarak, ülkemize sığınan yaklaşık 5 milyon sığınmacıya konut sahipliği yapıyor.  Bu insanların yüzde 70’inden fazlası bayanlar ve çocuklar. Türkiye, bu şahıslara sunduğu imkanlarla, insan hakları standartlarını belirlediği tez edilen ülkelere bir ders vermiştir.”

““Engelsiz Türkiye” maksadı ile hareket ediyoruz”

Geçen yıl aralıkta engelli ve yaşlılara yönelik çalışmalar yürüten STK’lerle dördüncü toplantıyı yaptıklarını anımsatan Yanık “Toplantıdan çıkan sonuçlara nazaran, dünyamız süratle yaşlanıyor, Türkiye ise maalesef bu süratli yaşanmadan biraz daha fazla nasibini alıyor. Hali hazırda nüfusumuzun yüzde 9’u 65 yaşın üzerinde. Nüfusumuzun yüzde 13’ü ise engelli bireylerden oluşuyor. Bakanlık olarak “Engelsiz Türkiye” gayesi ile bütün engelli vatandaşlarımızın toplumsal ve ekonomik hayata katılmalarını destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız tarafından “Erişilebilirlik Yılı” ilan edilen 2020’de yaptıklarımızı kıymetlendirerek, yeni birçok projeyi nasıl hayata geçireceğimizi konuştuk. 2030 Manisiz Vizyon Evrakımızı geçtiğimiz yıl 3 Aralık dünya engelliler gününde kamuoyu ile Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde paylaşmıştık.  Elbette ki yeni hizmetlerimizin belirlenmesinde yaşlı ve engelliler için özel çalışmalar yürüten STK’ların tespitleri ve yol göstermeleri de son derece tesirli oldu.” dedi.

İstişare toplantılarının sonuncusunu 2022’nin ocak ayında şehit yakınları ve gaziler alanında çalışan STK’lerle gerçekleştirdiklerine değinen Bakan Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının memnun ve huzurlu bir ömür sürmelerinin Bakanlığın ana gayesi ve vazifelerinden biri olduğunu söz etti.

“500 STK ile anket yaptık”

Bu buluşmaların akabinde 500 STK ile mevzuat, sistem güçlendirme ve uyum bahislerinde sorular içeren çevrim içi anket yaptıklarını belirten Yanık, bugünkü vizyon dokümanının bu anket çalışmasının sonucu olduğunu bildirdi. Bakan Yanık, “Sosyal hizmet ve toplumsal yardım alanlarında faaliyet gösteren 18 farklı oluşumun temsilcileri ile mevcut durum değerlendirmesi ve gelecekte iş birliği yapılması mümkün olan bahislere ait odak toplantılar, görüşmeler yaptık.  Alınan sonuçları kıymetlendirerek Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığımızın Misyon Alanı Kapsamında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliğinin ve Uyumun Güçlendirilmesi Bağlamında Durum Değerlendirmesi Raporunu nihayete erdirmiş olduk. Toplumsal hizmetler ve toplumsal yardımlar alanındaki siyaset tasarımı ve uygulamalarında, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığımızla sivil toplum ortasında uygun yönetişim unsurlarına uyumlu ve sürdürülebilir bir iş birliği tesis etmeyi ise sivil toplum vizyonumuz olarak belirledik.” sözlerini kullandı.

“İlk Sivil Toplum Vizyon Dokümanı ve 2022-2023 Eylem Planımızın 5 temel maksadı bulunuyor”

“İlk Sivil Toplum Vizyon Dokümanı ve 2022-2023 Eylem Planımızın 5 temel gayesi bulunuyor” diyen Bakan Yanık, şöyle konuştu:

“Bakanlığımızın sivil toplumla iş birliğini gerçek bir tabanda ilerletmek. Sivil toplumun, toplumsal hizmet ve toplumsal yardım alanlarındaki kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir altyapı oluşturmak. Bakanlığımız sorumluluğundaki alanlarda sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini güçlendirmek. Bakanlık olarak siyaset ve hizmet üretirken sivil toplumla ortak bir bakış açısı geliştirmek. Bakanlığımız ile sivil toplum iş birliğinin verimliliğini güçlendirerek vatandaşlarımıza ulaşan toplumsal hizmet ve toplumsal yardımların niceliğini ve niteliğini artırmak. Aslında bu son amaç, bütün bu yaptığımız çalışmaların hepsini kapsayan asıl ana bakış açımızı ve amacımızı tabir eden son nokta.”

 

İnsani yardımın, yüksek manevi kıymetlerle motive olmakla birlikte fakat planlı yapıldığında hizmet niteliği kazanan, profesyonel gayret gerektiren kıymetli bir iş olduğunu belirten Yanık, ” Bizim toplumsal hizmet anlayışımız, bütün vatandaşlarımızı kapsayan, eşit, adil ve gereksinime yönelik olarak engin bir şefkatin beden bulmuş hali üzeredir. Sivil toplum ruhunu canlı tutmak ve toplumsal adaleti güçlendirmek ismine, ortak akıl ve bütüncül bir bakış açısıyla hareket etmemizin hepimize yarar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Hakikaten bizi burada bir ortaya getiren inanç da bu inanç. Bu manada Bakanlığımız, toplumsal hizmet alanındaki çalışmalarının niteliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için siz sivil toplum kuruluşlarımızın deneyimlerine kulak vermeye her vakit hazırdır. Benzeri biçimde sizlerin de bizlerden beklediği yardım ve takviyeler konusunda işbirliğine hazır olduğumuzu içtenlikle bir kere daha tabir etmek istiyorum.” formunda konuştu.

Konuşmasının akabinde Yanık, Bakanlık hizmetlerine katkı ve iştirakte bulunan gönüllülere plaket takdim etti.

Hibya Haber Ajansı

BENZER KONULAR