Resmi Gazete’de bugün (17.03.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kurulu Kalkınma Bankası Ortasında Kilis’teki Sıhhat …

17 Mart 2022 85 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kurulu Kalkınma Bankası Ortasında Kilis’teki Sıhhat Altyapısı Projesine Ait Hibe Mutabakatına Dair Türkiye Cumhuriyeti İsmine 14 Şubat 2022 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli “Değişiklik 1” Metninin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5305)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110)

YÖNETMELİKLER

–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5306)

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2018/121, K: 2021/84 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

BENZER KONULAR