Resmi Gazete’de bugün (18.03.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Yurt Dışına Çıkış Harcı Fiyatının Tekrar Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 5307 …

18 Mart 2022 120 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Yurt Dışına Çıkış Harcı Fiyatının Tekrar Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 5307)

–– Kalkınma Ajansları Kalkınma Konseylerine Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5308)

–– Ulusal Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5309)

–– İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2022 Yılında Muahede Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal yahut Hizmetlerin Mali Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5310)

–– “Çankırı Merkez Akçavakıf-Yenice-Çavuşlar Kümesi İçme Suyu Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5311)

–– “380 kV Erzin 380-Polateli 380 Güç İletim Sınırı Projesi” Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5312)

–– Gümüşhane İçme Suyu İsale Sınırı ve Arıtma Tesisinin Üretimi Maksadıyla Kimi Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5313)

–– Rize İli, Yağlıtaş Mahallesi Hudutları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Vilayet Merkezinde Bulunan Dolgu Alanlarındaki Yapı Kalitesi Açısından Risk Teşkil Eden Yapılar ile Çeşitli Bölgelerdeki Riskli Yapıların Nakledilmesi Gayesiyle Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5314)

–– Kimi Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarına İlişkin Dolu ve Boş Takımlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/119)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR HEYETİ KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Şurasının 16/03/2022 Tarihli ve 2022/643 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tarifi, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5315)

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Nakliyat Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kontratlı İşçi Sicil Amirleri Yönetmeliği

–– Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Hareket ve Kararlar ile Hâkim Durumun Berbata Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Yordamına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– İş Sıhhati ve Güvenliğine Ait İşyeri Tehlike Sınıfları Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

–– Kamuda Güç Performans Kontratlarının Uygulanmasına Ait Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

KONSEY KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 17/03/2022 Tarihli ve 10847-1, 10847-2 ve 10866 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2022 Tarihli ve 2017/27822 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/2/2022 Tarihli ve 2019/20473 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3 ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR