Araç sarj istasyonlarına yatırım desteği

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz dayanak sağlanacak. Bu …

22 Mart 2022 130 views 0
reklam

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz dayanak sağlanacak.

Bu projeler için işletme sarfiyatı dayanağı uygulanmayacak.

Bu kapsamda takviye programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizat için dayanaktan yararlanmada 3 yıl olarak öngörülen satılamama kiralanamama ve devredilememeye yönelik sınırlama, makine ve teçhizatın kullanım yeri ve gayesi değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknolojik eser yatırım takviye programı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Teknolojik eser yatırımlarına 10 milyona varan dayanak

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlar ile vakıflar yahut memleketler arası fonlar tarafından desteklenen endüstriye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik eserler ile ilgili üretime yönelik yatırımlar, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik eserler ile ilgili üretime yönelik yatırımlar, kamu araştırma altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik eserler ile ilgili üretime yönelik yatırımlar ile özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan yahut TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik eserler ile ilgili üretime yönelik yatırımlara da proje bedelinin yüzde 60’ına ve 10 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz takviye sağlanacak.

İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat dayanağı kapsamında tanımlanan takviye meblağının yüzde 25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecek. Düzenlemeyle makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım masrafları de destekleme kapsamına dahil edildi.

Makine ve teçhizat dayanağı sağlanacak yatırım projeleri için takviye müddeti, Sanayi Bakanlığı ile işletme ortasında yapılan kontratın imza tarihinden başlayarak en fazla 36 ay olarak belirlendi. Uygun görülmesi halinde bir kereye mahsus 6 aya kadar ek mühlet verilebilecek.

BENZER KONULAR